Huizen leeg in Hoofddorp, moedeloze woningzoekenden laten het afweten

Hoofddorp

Corporatie Eigen Haard is drie maanden bezig geweest om de laatste tien sociale huurwoningen in het Hoofddorpse Lincolnpark te verhuren.

Dat is opvallend in een tijd waarin de behoefte aan sociale huurwoningen veel groter is dan het aanbod. Woonwethouder Mieke Booij (PvdA) is er inmiddels achter dat dit een algemene trend is bij alle corporaties. ,,Het blijkt dat er veertig mensen voor een woning worden opgeroepen, van wie er maar tien komen kijken. Dat kost corporaties veel capaciteit en geld. Mensen komen niet omdat ze denken dat ze er toch niet voor in aanmerking komen, of ze wachten een mooiere woning.’’

In het nieuwe woonruimteverdeelsysteem dat in 2021 van kracht wordt, wordt daar iets aan gedaan. Booij: ,,Mensen die actief zoeken naar een huurhuis verdienen daar punten mee. Wie niet komt om een woning te bekijken of de woning weigert, verliest punten.’’

Meer nieuws uit Haarlem