Premium

Statenleden lopen uit protest weg bij stemming; 600 meter geen harde grens windmolen meer

De achttien Statenleden van Forum voor Democratie, PVV, CDA, SP, ChristenUnie en 50+/Partij voor de Ouderen die demonstratief de Statenzaal uitliepen bij de stemming.
© Foto Peter Schat
Haarlem

Bij het zoeken naar mogelijkheden om in Noord-Holland windturbines te plaatsen, is de 600-metergrens losgelaten. Wat niet wil zeggen dat windmolens nu dichterbij woningen gebouwd gaan worden, want of dit kan moet ter plekke zelf bepaald worden. ’Bottom-up’ heet dat proces.

De provinciale politiek is danig verstrikt geraakt in de goede bedoelingen om Noord-Holland z’n partijtje mee te laten blazen in de landelijke opgave voor de energietransitie. Want burgers voelen zich een oor aangenaaid door gedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks) die de een jaar of vijf terug fel bevochten limiet van 600 meter tussen woonwijken en windturbines los wilde laten om Regionale Energietransities alle ruimte te geven. Zij wilden dat hij in plaats van ’het mag overal, behalve waar men het níet wil’ zou opschrijven in het ’Noord-Hollands perspectief’ op de energiestransities: ’het mag nergens, behalve waar men het wél wil’.

Meer nieuws uit Amsterdam

Meest gelezen