197 wapens ingeleverd tijdens actieweken politie Zaanstad

Internetredactie
Zaanstad

Tijdens de wapeninleveractie in de gemeente Zaanstad zijn de afgelopen twee weken 197 wapens ingeleverd bij de politie. De wapenbezitters kregen hiervoor geen boete of gevangenisstraf.

De inleverweken waren van 20 januari tot en met 2 februari. In totaal werden 22 vuurwapens - waaronder jacht- en machinegeweren, pistolen en revolvers - ingeleverd, 3 nepvuurwapens, 53 luchtdrukwapens, 16 alarmpistolen en 1,5 kilo aan munitie ingeleverd. Naast de schietwapens werden er 71 messen ingeleverd, 10 boksbeugels, 12 zwaarden, 5 tasers, 3 ploertendoders en 2 granaten.

In de komende weken onderzoeken forensisch rechercheurs of de vuurwapens betrokken zijn geweest bij een misdrijf. ‘Als dat het geval is, volgt uiteraard wel een vervolgonderzoek en kan de houder als verdachte worden aangemerkt’, schrijft de politie in een persbericht. ‘Zo niet, dan worden deze wapens, net als de andere ingeleverde wapens, vernietigd.’

Aanleiding

Een aantal ‘heftige incidenten’ waarbij wapens in het spel waren, was voor de gemeente en de politie aanleiding voor de inleveractie. Samen met het Openbaar Ministerie (OM) zijn nog meer maatregelen getroffen. Zo is een deel van de binnenstad aangewezen als veiligheidsrisicogebied en vinden er preventief fouilleeracties plaats.

De maatregelen zijn gericht op het tegengaan van illegaal wapenbezit en daarmee op het verhogen van de veiligheid.

Sherwin Tjin-Asjoe, teamchef basisteam Zaanstad, spreekt van een ‘overweldigend resultaat’. De aantallen zijn hoger dan verwacht. ‘Het geeft ook blijk van draagvlak in de maatschappij voor deze actie en voor het aanpakken van dit probleem. Maar we zijn er nog niet’, waarschuwt hij. ‘Dit vraagt om een maatschappelijk offensief tegen wapens samen met onze partners zoals horecagelegenheden, scholen, openbaar vervoer en ouders.’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.