West-Friese gemeenten ruziën over betalingen

Raadsleden van de 7 gemeente in West-Friesland praten elkaar regelmatig bij, zoals hier in Bovenkarspel. De kostenverdeling van de regionale samenwerking komt ook op de agenda.

Raadsleden van de 7 gemeente in West-Friesland praten elkaar regelmatig bij, zoals hier in Bovenkarspel. De kostenverdeling van de regionale samenwerking komt ook op de agenda.© Foto Mediahuis

Martin Menger
Opmeer

Nu in financieel opzicht de nood aan de man is, willen de gemeenten Opmeer en Stede Broec dat de regio helpt bij de tekorten. Dat betekent dat de gemeenschappelijke regelingen ook moeten bezuinigen. Andere gemeenten zien dit juist als een aantasting van de onderlinge samenwerking.

Opmeer is vastbesloten in regionaal verband te bezuinigen. Het voorstel aan de gemeenteraad is hier om bij elke regionale regeling zeker 5 procent te korten. ,,Nu de gemeenten zoveel moeten inleveren van het Rijk, verwachten wij van de regio dat deze ook meedoet”, stelt wethouder financiën Alex Kalthoff (DSV).

Het gaat om de budgetten voor onder meer het gezamenlijke Westfries Archief, het regionaal afvalbedrijf CAW, WerkSaam of het Recreatieschap. Daarnaast claimt Opmeer ook dat grotere gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio voor Noord-Holland Noord en de GGD 5 procent gaan inleveren.

Eerder werd bekend dat ook de gemeenteraad van Stede Broec een soortgelijk voorstel heeft gedaan. Ook hier lopen de tekorten fors op, vooral door de uitgaven in het sociaal domein. Verder wordt er door de politiek in Drechterland aangedrongen op verlaging van regionale uitgaven.

Feit is dat deze gemeenten een lagere bijdrage moeilijk kunnen afdwingen. Dat kan alleen bij een grote meerderheid. Het Medemblikse raadslid Yannick Nijsingh (D66) heeft hierover ook het eigen college van burgemeester en wethouders aangesproken. ,,Wij maken ons grote zorgen, dit zet de regionale samenwerking onder druk”, is zijn uitleg. ,,Wij hebben als gemeenten afgesproken dat we juist meer zouden doen: niet minder. Dit staat daar haaks op.” Nijsingh gaat nog een stapje verder en heeft een motie paraat. Hij stelt dat de gemeenschappelijke regelingen in het verleden al fors hebben bezuinigd en dat de grens nu is bereikt.

Afkalving

Nijsingh is bang dat straks inwoners van Opmeer minder (’Dan gaat het niet eens om enorme bedragen’) voor de samenwerking betalen dan anderen. Zijn motie is in de maak om afkalving van dienstverlening aan de inwoners te voorkomen. Daarnaast is het maar de vraag of een regionaal samenwerkingsverband - vooral in het leven geroepen voor uitvoeringstaken - wel het eigen takenpakket kan afbouwen. ,,Als je dat doet, dan komen die taken als een boemerang weer terug bij dezelfde gemeenten”, verwacht VVD-fractievoorzitter Rosalien den Dolder (VVD) in Koggenland. ,,Dus dat helpt niet. Wat ons betreft is er ook helemaal geen noodzaak tot bezuinigen.”

,,Misschien moeten we dat in regionaal verband eens bespreken”, reageert het Hoornse raadslid Roger Tonnaer. ,,Het is niet netjes om dat geld alvast in te boeken.” Maar wat wanneer de regio het niet eens wordt over een korting? Wethouder Kalthoff: ,,In dat geval zullen wij nog meer in de eigen begroting moeten snijden.”

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen