Deel Nederlanders vreest dat ons land over honderd jaar grotendeels onder water staat

Limburg werd in 1995 geteisterd door overstromingen.

Limburg werd in 1995 geteisterd door overstromingen.© Archieffoto

Roel van Leeuwen
Amsterdam

Een vijfde deel van de Nederlanders denkt dat ons land over honderd jaar vrijwel onbewoonbaar zal zijn en dat bewoning dan alleen nog mogelijk is op hoge terpen. Een doemscenario dat als het aan Deltacommissaris Peter Glas ligt, wordt voorkomen.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerkingsverband van de waterschappen en Rijkswaterstaat, heeft onderzoek laten doen naar het waterbewustzijn onder de Nederlandse bevolking. Hieruit blijkt dat veel Nederlanders denken dat ons land drastisch zal veranderen als gevolg van: klimaatverandering, zeespiegelstijging en smeltende ijskappen.

Veel minder mensen (circa 25 procent, red.) verwacht dat ons land zal overstromen door watersnoodrampen door brekende dijken en stormvloed.

Geëvacueerd

Dat de uitkomsten van het onderzoek deze week worden gepresenteerd is niet toevallig. Het is precies 25 jaar geleden is dat een kwart miljoen Nederlanders moest worden geëvacueerd. Destijds stonden de dijken in het rivierengebied op instorten. Sindsdien zijn veel dijken versterkt. De komende decennia gaat nog eens 1100 kilometer aan dijken op de schop.

Als de dijken zouden breken, loopt 60 procent van Nederland onder water. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders dit onderschatten. Gemiddeld denken de ondervraagden dat hooguit 45 procent van Nederland onder water komt te staan.

Dat Nederlanders zich nauwelijks zorgen maken over dijkdoorbraken komt doordat er een groot vertrouwen is in de overheid dat er voldoende maatregelen worden genomen dit tegen te gaan. 93 procent van de ondervraagden geeft ook aan dat het noodzakelijk is dat er maatregelen worden genomen om hoogwater te weerstaan.

Veiligheidseisen

De Deltacommissaris stelt tevreden vast dat er vertrouwen is in hoe de overheid met waterveiligheid omgaat. ,,De zorg voor de veiligheid is bij uitstek een overheidstaak. Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat het veilig is. Daarom kennen we in dit land veiligheidseisen. Hoger in de wereld ken ik ze niet.’’ Volgens Glas stelt de politiek ook steeds de benodigde budgetten beschikbaar om de dreiging van overstromingen tegen te gaan.

Waar de meeste Nederlanders zich veilig voelen voor dijkdoorbraken, is 43 procent van hen Nederlanders er wel van overtuigd dat hun achterkleinkinderen over honderd jaar niet meer in het Nederland kunnen wonen zoals we dat nu kennen. Een derde denkt dat Nederland dan omringd zal zijn door één grote stuwwand in de Noordzee en 30 procent denkt dat het op de langere termijn onbetaalbaar is om Nederland te beschermen tegen zeespiegelstijging en overstromingen.

Glas: ,,Het is onze taak om vijftig tot honderd jaar vooruit te kijken. Dat gaat natuurlijk gepaard met onzekerheden. We weten niet hoe hoog de zeespiegel over honderd jaar is. We proberen daar adaptief mee om te gaan. De zeespiegel stijgt nu met circa 20 centimeter per eeuw en we houden rekening met één meter in 2100. Alle deskundigen verzekeren ons dat een zeespiegelstijging van één à twee meter te handelen is met onze huidige strategieën en werkwijzen en anders komen we in andere scenario’s terecht. Maar ook daar bereiden we ons op voor.’’

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen