Commentaar: Noodkreet van college en ambtenaren: politiek in Bloemendaal is uitzichtloos.

Een mooi gemeentehuis in Bloemendaal. Binnen en buiten de raadszaal wordt het spel volgens het college en ambtenaren hard en oneerlijk gespeeld.

Een mooi gemeentehuis in Bloemendaal. Binnen en buiten de raadszaal wordt het spel volgens het college en ambtenaren hard en oneerlijk gespeeld.

Max Sipkes

Het politieke klimaat van Bloemendaal is er slecht aan toe. Een brief, afgelopen week gestuurd aan de gemeenteraad, illustreert nogmaals de ernst van de situatie en toont de onmacht er iets aan te doen.

Het Bloemendaalse gemeentebestuur probeert met de brief de twee raadsleden van de partij Hart voor Bloemendaal, Rob Slewe en Marielys Roos, te beteugelen.

Daar valt wel begrip voor op te brengen. Wie de vergaderingen volgt ziet dat de twee zich als buitenbeentjes opstellen. Met ellenlange betogen domineren ze vergaderingen en ze lijken ongeïnteresseerd voor tegenargumenten. Ze deinzen er niet voor terug om de integriteit van het bestuur, en met name de ambtelijke organisatie, keer op keer in twijfel te trekken. Ze deden in minder dan twee jaar maar liefst 66 meldingen van schending van de integriteit. Hun uitlatingen op sociale media hebben veel weg van oorlogstaal.

Nu is er die brief. Daarmee beogen de opstellers het recalcitrante gedrag van de twee raadsleden in de politieke arena ter discussie te stellen.

Dit soort brieven zijn zeldzaam in de Nederlandse politiek. Ook al is hun gedrag lastig en irritant: ze zijn democratisch verkozen en mogen zeggen wat ze op hun lever hebben.

In de brief gaat de ergernis vooral uit naar de manier waarop ambtenaren door de partij worden bejegend. „Ambtenaren krijgen in de raad of commissie persoonlijke aanvallen van deze raadsleden te verduren en worden zo de politieke arena ingetrokken” staat er in.

De brief is, behalve door het college van B en W, ook ondertekend door ‘gewone’ topambtenaren. Heel opmerkelijk. Ambtenaren dienen zich niet inhoudelijk te bemoeien met het beleid. Ze zijn aangesteld om uit te voeren wat de politiek hen opdraagt. Niet om hun mening te ventileren. Door deze brief ook ambtelijk te laten ondertekenen worden die ook hier de politiek ingetrokken. Dat lijkt een stommiteit.

Dat vrijwel iedereen zich doodergert aan de twee raadsleden is duidelijk. De brief laat zich lezen als een noodkreet. Het geeft de twee raadsleden, zo valt te vrezen, weer munitie voor een zoveelste aanval tegen het ambtelijke en politieke apparaat.

Wat een wanhopige situatie.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen