Breed protest tegen plannen 150 extra windmolens in West-Friesland: ’Bewoners zijn boos en bang geworden’

Berkhout

Er groeit een breed verzet in West-Friesland tegen de plannen van de provincie voor naar schatting 150 extra windmolens in het noordelijk deel van Noord-Holland. Daarnaast roepen actievoerders en dorpsraden bewoners op om op 3 februari naar het provinciehuis te komen.

Nu de overheid de provincie oplegt om tempo te maken met schone energie, wordt duidelijk dat dit voor de regio’s ook grote gevolgen gaat hebben.

Bij de regionale energie strategieën (res) zet Noord-Holland vooral in op veel meer windenergie en zonneparken. Opvallend is dat in de eerste scenario’s de bestaande minimale afstand tussen grote windmolens en de bebouwing wordt losgelaten.

Koers

Provinciale Staten beslist op maandag 3 februari over welke koers wordt ingeslagen. Dit is voor actievoerders die zich in het verleden al hebben verzet tegen windturbines dicht bij de bebouwing, aanleiding om de krachten te bundelen.

Lees ook: Medemblik betreurt provincieschets over windturbines in regio ’ten zeerste’

Actievoerders uit Koggenland, Zijpe, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn en uit Stede Broec uiten hun grote zorgen in een brief aan Provinciale Staten.

,,Bewoners in deze gebieden zijn boos en bang geworden”, aldus de actievoerders, die ook contacten hebben in de verschillende dorpsraden. Hun grootste grief is dat de provincie voor wat betreft West-Friesland en de Noordkop de gevolgen van veel meer grote windturbines in het landschap voor de leefbaarheid niet laat meewegen.

,,Terwijl dit wel voor de regio Amsterdam gebeurt”, stelt Berkhouter Rene Hellingman namens de groep, in de brief aan GS. Hun sombere vermoeden is dat de relatief open gebieden van West-Friesland en de Noordkop de nieuwe energie-opgave voor de kiezen krijgen.

Leefbaarheid

,,Dat kan kennelijk ten koste van onze leefbaarheid, om de stedelijke gebieden van Amsterdam, Amstelland en de Gooi & Vechtstreek te kunnen ontzien.”

Ook het feit dat de provincie de afstandsnorm wil veranderen, zorgt voor grote argwaan. ,,We willen best naar een nieuwe vorm van energie opwekken, maar niet op deze manier”, aldus de brief.

Boosheid

Er is vooral boosheid over het feit dat de provincie wel met allerlei belangengroepen heeft overlegd, behalve met de bewoners die het direct gaat raken. De oproep aan de Statenleden is dan ook om in ieder geval de huidige grens van minstens 600 meter afstand tussen windmolen en bebouwing te garanderen.

Daarnaast eisen de actievoerders dat de provincie ook voor de noordelijke regio’s de leefbaarheid beoordeelt als het om de nieuwe energie gaat.

West-Friezen die mee willen naar de Statenvergadering van 3 februari (aanvangt 13 uur) kunnen zich vooraf melden bij de gezamenlijke actiegroepen: g.windtur.bij.won@gmail.com

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen