Verzekeraar moet gevolgen steekincident 13-jarige vergoeden

© Foto ANP

Na een voetbalwedstrijd steekt een dertienjarige jongen een leeftijdgenoot met een vlindermes in zijn rug waardoor het slachtoffertje een incomplete dwarslaesie oploopt. De ouders van de jonge dader doen een beroep op hun aansprakelijkheidsverzekeraar, Univé. Die weigert te betalen op grond van de clausule over wapengebruik. De rechtbank en onlangs het Gerechtshof fluiten Univé terug.

SERIE | UITSPRAAK

Zaak: steekincident

Familie X vs Univé

Rechtspraak.nl

ECLI:NL:GHARL:2019:11206

De laatste tijd is er maatschappelijke onrust over de jeugdige leeftijd waarop jongeren steekwapens bij zich hebben. In 2012 loopt een dertienjarige jongen blijvend ernstig lichamelijk en geestelijk letsel op. Dat gebeurt als een groep van zo’n tien jongeren hem in een steeg in het nauw drijft en een dertienjarige jongen hem met een mes in de rug steekt. Het komt nog in Opsporing Verzocht.

De medische en financiële nasleep is groot. De ouders van de al snel gepakte dader erkennen hun wettelijke verantwoordelijkheid voor de schade die hun zoon heeft aangericht en schakelen Univé in. De verzekeraar stelt echter dat dekking vanuit hun WA-verzekering Particulier is uitgesloten omdat er is gestoken met een vlindermes dat onder de wet Wapens en Munitie valt en omdat er opzet in het spel is. De ouders hebben een wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering waarbij kinderen tot veertien jaar zijn meeverzekerd, maar er zijn enkele uitsluitingsgronden. Niet-verzekerd is schade in verband met het bezit of gebruik van wapens. Die clausule is mede-opgenomen omdat Univé verboden wapens bedoeld om te doden of verwonden onwenselijk vindt en het risico op de gevolgen niet wil verzekeren.

Het slachtoffer en zijn ouders, de familie X, richten zich vervolgens rechtstreeks tot Univé, maar dat verandert de houding van de verzekeraar niet. Na erg lang corresponderen stapt hun advocaat naar de rechtbank. Die stelt het slachtoffer in het gelijk. Het is vijf jaar na het steekincident, wanneer de rechter uitspreekt dat de uitsluitingsgrond wapens op de verzekeringspolis niet duidelijk genoeg is opgesteld, waardoor de verzekeringsnemer zich niet had hoeven realiseren dat schade veroorzaakt door een wapen onder alle omstandigheden uitgesloten is. Volgens de rechter is het daarom onterecht dat Univé schadevergoeding aan de familie X weigert.

De verzekeraar reageert in de lokale krant verrast op het vonnis dat consequenties kan hebben voor andere verzekeraars die ook allemaal zo’n wapenclausule in hun polissen hebben opgenomen. Univé tekent beroep aan en weer ruim twee jaar later doet het Gerechtshof in december 2019 andermaal een voor de verzekeraar ongunstige uitspraak. Ook het hof is van mening dat het voor een gemiddeld geïnteresseerde consument die zo’n WA-verzekering afsluit niet duidelijk hoeft te zijn dat de tekst van de wapen-uitsluiting inhoudt dat schade door een wapen hoe dan ook van dekking is uitgesloten. In deze situatie moet de verzekerde het voordeel van de twijfel krijgen. Daarnaast meent het Gerechtshof dat Univé zich niet kan beroepen op uitsluiting vanwege de opzet-clausule in de polis, omdat in die clausule gedragingen van een kind van dertien jaar niet worden toegeschreven aan de verzekerde ouders. Daardoor kan Univé geen beroep doen op opzet als grond om niet uit te keren. De verzekeraar verliest al met al het hoger beroep en moet de kosten betalen. Wel bepaalt het Gerechtshof dat Univé voor alle geleden en nog te lijden schade niet meer dan 2,5 miljoen euro hoeft te vergoeden.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.