Premium

Ontwikkelaar wil monumentale bomen Missiehuis in Driehuis kappen voor woningbouw, Velsen wil dat de bomenrijen in tact blijven

Ontwikkelaar wil monumentale bomen Missiehuis in Driehuis kappen voor woningbouw, Velsen wil dat de bomenrijen in tact blijven
Het iconische hoofdgebouw moet behouden blijven.
© foto United Photos/Paul Vreeker
Velsen

De ontwikkelaar die met het Missiehuisterrein aan de slag wil moet het iconische gebouw behouden, het pand moet vanaf de weg zichtbaar zijn en de boventoon voeren in de plannen.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in het startdocument, de gemeenteraad zal zich in februari of maart uitspreken over de kaders die door het college zijn gesteld. Als de raad akkoord gaat, kan de procedure beginnen om het bestemmingsplan aan te passen.

Op de Missiehuislocatie is volgens de gemeente Velsen plek voor zestig tot tachtig woningen, dertig procent daarvan moet sociale huur zijn. Wethouder Sebastian Dinjens: ,,In Driehuis is niet veel sociale woningbouw, zo krijgen we een gevarieerd woningaanbod. Het is een prachtige locatie. Het is jammer dat er nog geen plan onder ligt, maar ik heb het volste vertrouwen dat het goed komt.’’ Met dat laatste doelt de wethouder op het plan van de ontwikkelaar. De gemeente en ontwikkelaar Missiehuis Driehuis BV hebben nog niet op alle punten overeenstemming bereikt. Zo is er onenigheid over de kap van monumentale bomenrijen op het terrein. De ontwikkelaar wil aan de noordelijke en zuidelijke zijden monumentale bomen kappen. In het startdocument staat dat beide rijen in tact moeten blijven. De noordelijke rij moet zeker ongemoeid blijven, over de zuidelijke rij kan door de gemeenteraad gesproken worden bij het startdocument. Dinjens: ,,Maar dan moet er ook herplant worden.’’

In de kaders die zijn vastgesteld door het college is ruimte voor een ’groen hart’ rond de huidige kapel, dit ter compensatie van het verdwijnen van een deel van de boomgaard. De boomgaard moet wel ’grotendeels’ bewaard blijven, minstens zestig procent moet de ontwikkelaar laten bestaan. In de wijken rond het Missiehuis is recent de vrees uitgesproken dat de buurten een parkeerprobleem krijgen als het terrein op de schop gaat. De gemeente heeft een parkeerterrein in de wijk Nieuw Velserduin gekocht met dertig parkeerplekken, zodat dit terrein in ieder geval openbaar toegankelijk blijft. Minimaal de helft van de plekken op het Missiehuisterrein wordt openbaar.

In de aanloop is er veel interesse vanuit de buurt, zegt wethouder Dinjens. ,,De participatie was uitgebreid en de reacties zijn positief.’’ Zo wordt het terrein weer publiek toegankelijk en dat maakt het in de woorden van de wethouder ’een heel beleefbare plek’.

Dorpsdialoog

Omdat er meerdere plannen zijn voor (nieuw)bouw in Driehuis, gaat de gemeente met het dorp in gesprek in de Dorpsdialoog. De eerste avond staat gepland voor 25 februari om 19 uur in de aula van het Ichthus Lyceum. Aanmelden kan via wonen@velsen.nl. Tijdens de avond wordt gesproken over de samenhang van de projecten op het gebied van bijvoorbeeld groen, parkeren en voorzieningen.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen