Premium

Gedeputeerde verwacht meer overtredingen bij Tata Steel te vinden

Gedeputeerde verwacht meer overtredingen bij Tata Steel te vinden
De sinterfabriek van Tata Steel.
© foto tata steel
Haarlem

De provincie wil informatie over milieu-overtredingen van Tata Steel voortaan veel eerder naar buiten brengen. Ook als die informatie nog niet compleet is. Voorts worden de vergunningen van het IJmuidense staalbedrijf doorgelicht en gekeken hoe de handhaving van die vergunningen aangescherpt kan worden.

Tata Steel komt onder een permanent vergrootglas te liggen. Dat kondigt het college van GS aan. Deze ’programmatische aanpak’ houdt in dat voor de fabrieken die verantwoordelijk zijn voor de meeste overlast en uitstoot de regels strenger worden gecontroleerd.

Ook verlangt het provinciebestuur van de staalfabriek dat er steeds schoner zal worden geproduceerd en dat hieraan continu wordt gewerkt.

Dit maakte gedeputeerde Edward Stigter dinsdag bekend in een interview met deze krant. Hij presenteerde een ’tijdlijn’ van alle gebeurtenissen die hebben geleid tot het vertrek van gedeputeerde Adnan Tekin, die op 10 december aftrad vanwege falend toezicht en controle op het staalbedrijf - waar de provincie verantwoordelijk voor is.

Voor de zoveelste keer werd Tekin verrast door een milieuschandaal, na grafietregens en andere overlast ditmaal door een hogere uitstoot dan vergund bij de sinterkoelers.

Stigter, die de milieuportefeuille van Tekin tijdelijk overnam, gaat ervan uit dat de nieuwe controles en metingen zeker nieuwe overtredingen zullen laten zien.

,,Het college voelt zich verantwoordelijk en er is nogal wat gebeurd. We gaan de vergunningen nu doorpluizen. En die gaan we vergelijken met de feitelijke situatie. Dat is een grote exercitie. Het zal ongetwijfeld betekenen dat er dingen naar boven komen die we nu nog niet weten. Ik kan dan ook niet beloven dat de sinterkoelers het laatste incident zijn geweest. Sterker nog, ik kondig eigenlijk al aan dat er meer gaan komen.”

Glashelder

Stigter trekt ’stevige’ conclusies uit de gang van zaken. De tijdlijn geeft glashelder aan dat er wat de informatievoorziening betreft, veel verbeterd moet worden. Het staalbedrijf meldde in april vorig jaar aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dat er iets niet in de haak was met de sinterkoelers. Deze installaties van de sinterfabriek, waar ijzererts wordt voorbewerkt voordat het de hoogovens in gaat, stootten veel teveel stof uit. Waaronder het gevaarlijke zware metaal lood.

In plaats van alarm te slaan of de installatie stil te leggen, verzocht de Omgevingsdienst Tata om nader onderzoek te doen.

De vergunning schrijft voor dat er maximaal 1 kilo stof per uur uit de sinterkoelers mag komen. Op 8 mei kreeg de Omgevingsdienst van Tata Steel te horen dat dit waarschijnlijk zes- tot achtmaal zoveel was. Gedeputeerde Adnan Tekin werd hier pas drie weken later van op de hoogte gesteld.

Maandenlang gaat alles uitsluitend mondeling tussen Tata, Omgevingsdienst en de gedeputeerde. Er zijn geen rapporten, brieven of memo’s. De gedeputeerde wordt in de nazit van vergaderingen over andere milieukwesties op de hoogte gesteld van de voortgang van de aanpak van het probleem met de sinterkoelers.

Geen moment komt de gedachte op bij iemand om de kwestie openbaar te maken. Die gedachte komt pas eind november op, als de noodzaak zich voordoet. En wel in de vorm van een vergunningaanvraag van Tata Steel voor de bouw van een filterinstallatie om het stofprobleem te beteugelen. Geraamde kosten: 12 miljoen euro.

Op 5 december geeft Adnan Tekin in een interview in deze krant aan dat er een probleem is met de sinterkoelers, die - zoals uit nader onderzoek van Tata Steel blijkt - anderhalf tot tweemaal zoveel kilo’s stof uitstoten als toegestaan. Overigens kan dit nog meer zijn, maar het meetbureau dat tot dit getal komt, adviseert om geen nieuwe metingen meer te doen maar direct aan een oplossing te gaan werken.

Verrassingen

Tekin toont zich tegenover de journalist van deze krant ontstemd over de kwestie en hij kondigt in het interview meteen nieuwe controles aan van de zes grootste fabrieken van Tata Steel. Om er zo achter te komen of er nog meer van zulke verrassingen zijn.

Op 10 december treedt Adnan Tekin onverwachts af. Hij geeft aan niet langer verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het falen van toezicht en controle op het staalbedrijf. Provinciale Staten wil een ’tijdlijn’ om er achter te komen wat er tussen april en december allemaal is voorgevallen rond de sinterkoelers. Die tijdlijn heeft PS nu.

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen