Premium

Ook de admiraal wil af van de Moormanbrug in Den Helder

De Moormanbrug is de oeververbinding waar 80 procent van het marinepersoneel overheen fietst of rijdt.
© Foto Peter van Aalst
Den Helder

De brug die tachtig procent van het marinepersoneel gebruikt om op het werk te komen, gaat verdwijnen. Vice-admiraal Rob Kramer wil dat de Moormanbrug verplaatst wordt in oostelijke richting.

De gemeente en het havenbedrijf pleitten eerder voor een verplaatsing van de brug die eigendom is van Defensie. Vlootvoogd Kramer gaat zich nu binnen het ministerie hard maken voor het afbreken van de oeververbinding. De brug is op leeftijd, heeft beperkingen voor het vaarverkeer en ligt op de verkeerde plek gezien de ontwikkeling die de zeehaven de komende jaren gaat doormaken.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.