Premium

Hollands Kroon zet snippergroen in etalage

Hollands Kroon zet snippergroen in etalage
Medewerkers van Noorderkwartier maken een gemeentelijk rozenperk vrij van onkruid.
© Foto Marten Visser
Anna Paulowna

Openbare groenstroken langs percelen van particulieren - het zogenoemde snippergroen - kunnen in Hollands Kroon van de gemeente worden gekocht. Mits de strook met struweel aan de criteria voldoet.

Dat blijkt uit de nieuwe regels die burgemeester en wethouders van de gemeente hebben opgesteld en die per 1 januari van kracht zijn.

Alleen gemeentegrond dat direct grenst aan het perceel van de potentiële koper en ligt tussen de openbare verharding komt voor verkoop in aanmerking. Het college kan instemmen met de verkoop als er verder geen omgevings-, onderhoudstechnische of verkeerskundige bezwaren zijn. Ook mogen er geen nutsvoorzieningen in de grond aanwezig zijn.

Leidingen

Hollands Kroon wil in principe af van het verhuren van stroken groen aan particulieren als die grond volgens de regels ook gewoon verkocht kan worden. Alleen als er in de openbare grondstrook bijvoorbeeld kabels, andere leidingen of riolering aanwezig is, wil Hollands Kroon nog eventueel verhuren.

De bestaande huurcontracten met particulieren worden indien mogelijk omgezet in verkoop van de grond. Wanneer de huidige gebruiker de grond niet wil kopen, wordt de bestaande huurovereenkomst omgezet in een nieuwe met ’uitsterfconstructie’. Wordt het huis van de huurder bijvoorbeeld verkocht, dan kan de nieuwe eigenaar de gemeentegrond alleen kopen, huur is dan niet meer mogelijk.

Overigens kunnen inwoners ook afspraken met de gemeente maken als het snippergroen niet in aanmerking komt voor verkoop of verhuur. De inwoner mag dan de gemeentegrond inrichten als siertuin en de grond zelf onderhouden. Wel houdt dat groen een openbaar karakter en mag het niet bij de tuin worden getrokken door middel van een erfafscheiding.

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen