Premium

Regius-scholieren: ’Meer jeugd in Schagen door komst hogeschool’

1/2
Schagen

Schagen vergrijst de komende tien tot vijftien jaar in rap tempo. Hoe kun je ervoor zorgen dat er toch meer jongeren in de gemeente komen, of blijven? En wat moet er gebeuren op gebied van vervoer en verkeer om Schagen rond 2030 goed bereikbaar te houden?

Met deze en nog veel meer toekomstgerichte vraagstukken gingen 180 leerlingen van 4havo (aardrijkskunde) en 4vwo (algemene natuurwetenschappen) van het Regius College maandagmiddag aan de slag.

Verdeeld over vijf thema’s en met groepjes van zes tot zeven, die na brainstormsessies in de leslokalen elk met een eigen presentatie kwamen om hun ideeën voor de toekomst toe te lichten.

Zij werden voorafgaand aangespoord door burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen, die het initiatief voor deze middag nam samen met het Amersfoortse onderzoeksbureau Bugel Hajema, dat is ingehuurd om mede vorm te geven aan de Omgevingsvisie voor 2030.

Jeugdparticipatie

Om een breed gedragen visie te ontwikkelen, wil de gemeente zoveel mogelijk burgers betrekken en ook wil de gemeente daarbij de jeugdparticipatie verhogen. Kon het mooier dus?

Geschiedenisdocent Vincent Epskamp en zijn aardrijkskundecollega Denise Broxterman grepen het aanbod van de gemeente aan om hun leerlingen uit te dagen en na te denken over de toekomst. Broxterman tegen de groep: „Jullie eigen toekomst, want de toekomst dat ben jijzelf. En dat mag niet vergeten worden. Werk dus goed samen en laat je fantasie werken!”

In de diverse klaslokalen gebeurde dat inderdaad, geassisteerd door gemeenteraadsleden als Co Wiskerke, Marcel Sanders en Ingo Kroon, diverse beleidsmedewerkers van de gemeente Schagen en ook van bureau Bugel Hajema.

De leerlingen konden vooraf kiezen over welke van de vijf thema’s zij mee wilden doen: ’Minder jongeren of toch niet?’; ’Verkeer en vervoer’; ’Sport, bewegen, voorzieningen’; ’Energie’; en ’Het klimaat verandert’.

Voor het probleem van de vergrijzing - meer rolstoelen die geduwd moeten worden en door wie dan? - kwam naar voren dat Schagen straks vooral meer jongeren nodig heeft voor een leefbare samenleving. Maar hoe krijg of hou je die in Schagen? „Je moet het aantrekkelijk voor ze maken. Meer werkgelegenheid en huizen”, weet iemand. „Een Starbucks”, grapt er een.

HBO-school

Maar dan komt Jasper Polder met een ander zinnig voorstel: „Een hogeschool voor hbo-onderwijs in Schagen bouwen!’ Daar kunnen de andere vijf in zijn groepje wel in mee. „Als dat gebeurt zouden de meesten denk ik wel in Schagen willen blijven, maar dat hangt ook af van het soort opleidingen dat ze dan zouden bieden En er moeten goedkope studentenwoningen komen.”

Een paar tafels verderop is hier ook over nagedacht, maar daar is de teneur net even anders: „Nou, na het Regius wil ik gewoon naar Amsterdam. Waarom? Schagen is saai, mij zien ze hier niet blijven. Het enige dat ze hier hebben is een mooie bioscoop. De kartbaan? Prachtig, maar voor ons te duur. En Amsterdam is een mooie stad.”

Verderop wordt driftig nagedacht over verkeer en veiligheid. „Betere busverbindingen moeten er komen, sowieso ook in het weekend. Het OV zou ook gratis moeten zijn voor scholieren. Fietspaden zijn vaak onveilig, omdat ze niet los van de wegen liggen.” Op het vlak van energie werd kernenergie genoemd als een van de alternatieve oplossingen. „En het gebrek aan vrijwilligers bij sportclubs kan wel opgevangen worden door mensen met een taakstraf in te zetten.”

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen