Premium

D66 vindt Zaanstad te traag met woningbouw

D66 vindt Zaanstad te traag met woningbouw
Een tiny house in Hilversum.
© TON KASTERMANS FOTOGRAFIE/LEON D
Zaanstad

Coalitiepartij D66 is niet onder de indruk van wat Zaanstad presteert op het gebied van woningbouw.

D66 zette anderhalf jaar geleden zijn handtekening onder het coalitieakkoord met daarin de belofte dat het woonbeleid vernieuwd zou worden en er alternatieve bouwinitiatieven ingezet zouden worden zoals ’tiny houses’, ecowijken, woningdelen, woningsplitsen en speciale huisvestingsvoorzieningen voor jongeren. Eind 2018 is dat nog eens onderstreept met een raadsbesluit dat zegt dat de wachttijd voor een woning snel teruggedrongen moet worden.

Uit een opsomming van wethouder Songül Mutluer van de laatste stand van zaken trekt D66 de conclusie dat er weinig is gebeurd. ,,Wij vinden dat er veel meer vaart gemaakt dient te worden met de tijdelijke huisvesting’’, schrijft raadslid Jan de Vries in een reeks vragen aan burgemeester en wethouders. Hij vindt dat Zaanstad veel sneller moet zijn met het realiseren van gestapelde bouw en van ’kleine hoissies’ voor jongeren en spoedzoekers.

Een van de ideeën die volgens De Vries panklaar ligt is het project Thous. Dat is een samenwerking van het voortgezet onderwijs, het bedrijfsleven en het sociaal werkbedrijf met als doel het bouwen van ’tiny houses’.

Zaanstad wil dat plan laten doorrekenen maar De Vries vindt dat de initiatiefgroep dat heel goed zelf kan.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen