Inloopavond Milieu Effect Rapportage (MER) Vaarverbinding Loosdrecht in gemeentehuis: Drie uur om vragen te stellen

De Loenderveense Plas bij zonsondergang
© foto provincie Noord-H
Wijdemeren

Wie vragen heeft over de Milieu Effect Rapportage (MER) naar een eventueel aan te leggen vaarverbinding tussen Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen kan vanavond in het gemeentehuis van Wijdemeren terecht.

Tussen zes en negen uur kan je naar binnen lopen en vragen stellen of om een toelichting vragen. Er is een aantal medewerkers aanwezig dat uitleg kan geven, er wordt geen plenaire presentatie gehouden. Deze avond valt binnen de periode waarin de MER ter inzage ligt en bezwaren of opmerkingen (zienswijzen) kunnen worden ingediend. De tijd daarvoor is vanwege de kerstvakantie iets langer geworden en beslaat nu twee maanden.

De conclusie van de MER is dat een vaarverbinding in principe mogelijk is, maar dat de effecten op natuur ingrijpend zullen zijn. Vraag is of het bij een of meer van de zeven voorgestelde varianten mogelijk is om die gevolgen voor de natuur op de soms langere termijn te verzachten dan wel te compenseren. Ook spelen de kosten een rol, gezien de opbrengsen en ingrepen in het landschap. De MER ligt nog tot en met woensdag 12 februari ter inzage. De samenvatting, het rapport zelf en de deelrapporten zijn te vinden op de website van de gemeente Wijdemeren en die van de provincie Noord-Holland.

Criteria

Tot en met de 12e kunnen mensen een eventuele zienswijze indienen bij het college van Wijdemeren (via Postbus 190 1230 AD Loosdrecht). Overigens kijkt ook de commissie voor de m.e.r. er nog naar, of het rapport voldoet aan de strenge criteria die ervoor gelden. Het zal uiteindelijk de gemeenteraad van Wijdemeren zijn die een keuze moet maken of en zo ja welke een of wellicht twee varianten verder onderzocht moeten worden. Ook de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen moet groen licht geven. Die kijkt daarbij ook naar de financiële kaders.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen