Premium

Bezwaarmakers Nieuwland en Achterstraat in Hoorn zien af van gang naar Raad van State

Bezwaarmakers Nieuwland en Achterstraat in Hoorn zien af van gang naar Raad van State
Beeld vanaf Achterstraat op binnenterrein. Met zicht op achterzijde Nieuwland 14, 16, 18.
© Foto Mediahuis/Eric Molenaar
Hoorn

Over iets meer dan een jaar zien achttien cliënten van de LeekerweideGroep een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Niets staat de bouw van negentien appartementen aan Nieuwland en Achterstraat in het centrum van Hoorn meer in de weg. De twee buurtbewoners die tot de rechtbank streden tegen onderdelen van het bouwplan hebben het hoofd in de schoot gelegd.

Directeur Robert Jonk van projectontwikkelaar Jobeko Vastgoed haalt opgelucht adem nu Rein Moeskops en Jim Kampfraat definitief afzien van een gang naar de Raad van State. ,,Ik ben hier al jaren mee bezig, de juridische procedure heeft me veel geld gekost.”

Voor beide omwonenden was het duidelijk dat een beroep tegen een voor hen vernietigende uitspraak van de rechtbank in Alkmaar van eind oktober vorig jaar weinig zin had. Rechter E. Jochem liet toen in haar vonnis geen spaan heel van de bezwaren van Moeskops en Kampfraat.

Hoogte en volume

Die spitsten zich toe op hoogte en bouwvolume van de nieuwbouw op het binnenterrein, ingeklemd tussen Nieuwland en Achterstraat. Daardoor zou de privacy van huidige bewoners worden aangetast en minder zonlicht komen in hun woningen. Ook zouden parkeerdruk en verkeershinder in het buurtje flink toenemen, vreesden ze.

De rechter oordeelde echter dat de gemeente zorgvuldig had gehandeld bij het afgeven van de omgevingsvergunning. De bestaande structuur op het binnenterrein wordt volgens haar geen geweld aangedaan. Ook van verdichting en schaalvergroting is geen sprake, voegde ze er aan toe. De rechter erkende wél dat de privacy van huidige bewoners verslechtert door de nieuwbouw.

Moeskops, die overigens zelf aan de overzijde van het Nieuwland woont en belang heeft omdat hij op de bouwlocatie twee bedrijfspanden en vijf huurappartementen daarboven bezit, houdt een nare smaak over van de gang van zaken: ,,De gemeente heeft de buurt hier totaal niet in betrokken. Daarin heeft Hoorn ernstig gefaald. Een paar jaar geleden zijn er twee avonden belegd voor een nieuw wegdek op het Nieuwland. Maar bij dit ingrijpende bouwproject is er amper gecommuniceerd met ons.”

Klein hokje

De ondernemer vindt overigens dat niet alleen de huidige bewoners nadeel ondervinden: ,,De toekomstige cliënten van de LeekerweideGroep wonen straks in een klein hokje zonder contact met de buitenwereld. Hoorn verzuimt hier ernstig in haar zorgplicht.”

Na de voor hem en Kampfraat vernietigende uitspraak was het voor Moeskops een uitgemaakte zaak om zich gewonnen te geven: ,,Een beroep bij de Raad van State heeft geen enkele zin. De uitslag zal dezelfde zijn als bij de rechtbank Alkmaar.”

Die opvatting wordt gedeeld door Jim Kampfraat, bewoner van de Achterstraat: ,,Hoorn voert een zwalkend beleid als het gaat om de hoogte van nieuwbouw. Wat hier wél wordt toegestaan, wordt daar verboden. Het is volstrekte willekeur. Maar we moeten ons neerleggen bij het vonnis.”

Gestript

Jobeko Vastgoed is vorig najaar al begonnen met de werkzaamheden. Aan de Achterstraat, waar nieuwe appartementen komen, ging oude bebouwing tegen de vlakte. Aan de kant van het Nieuwland, waar bestaande panden gerestaureerd worden, is de huidige bebouwing volledig gestript. ,,We hopen het complex van negentien appartementen in het eerste kwartaal van 2021 op te leveren”, aldus directeur Robert Jonk.

Meer privacy

Niet alleen hij stond te trappelen om aan de slag te kunnen. Ook bij de LeekerweideGroep in Wognum wordt reikhalzend uitgekeken naar het moment dat achttien cliënten naar hartje Hoorn kunnen verhuizen. Woordvoerster Esther Luis: ,,Veel van onze bewoners hebben al jaren de wens om zelfstandig te wonen. Ze hebben behoefte aan meer privacy. Dat kunnen ze heel goed aan. Overdag gaan ze naar werk of dagbesteding. 's Avonds en 's nachts is er begeleiding aanwezig. Daarvoor is het negentiende appartement beschikbaar.”

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen