Premium

Grutto en kievit hebben problemen met aanwas en grootbrengen jongen

1/3

Het lukt maar niet, kuikens tot volle wasdom brengen. De aantallen grutto’s en kieviten dalen al sinds 1990 en ook het afgelopen jaar was dat weer het geval. Dat blijkt uit het pas verschenen Jaarboek Boerenlandvogels 2019.

De twee kernweidevogels kampen met de voortplanting. Er worden te weinig jongen volwassen. Bij de grutto daalde het aantal legsels van 1123 in 2018 naar 999 afgelopen jaar, een daling van bijna 12 procent. Volgens de provincie Noord-Holland is de waterstand te laag in veel kerngebieden voor weidevogels. De afname van de derde kernweidevogel, de scholekster, lijkt tot stilstand gebracht. De vierde kernweidevogel, de tureluur, weet zich te handhaven.

Het gaat niet overal slecht met de weidevogels. Zij weten zich wel te handhaven in de Wilmkebreekpolder in Amsterdam, ooit door Ivo de Wijs in het radioprogramma ’Vroege vogels’ uitgeroepen tot het ’mooiste poldertje van Nederland’. In het topweidevogelgebied Westwouderpolder (met uitzicht over het Alkmaardermeer) is de grutto, evenals de veldleeuwerik trouwens, nog wel in ouderwets hoge dichtheden te vinden. Ook was in 2019 het broedsucces van de grutto in een groot aantal gebieden in Waterland positief.

Verbeteren

In de Oterlekerpolder, gelegen ten oosten van Alkmaar en ten zuiden van Heerhugowaard, werken vrijwilligers en boeren met succes aan een optimale weidevogelbiotoop. In Amstelland vecht boer Wes Korrel al jarenlang met succes voor het behoud van de weidevogels en de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Van alle vier de kernweidevogels werden de eerste legsels al vroeg in maart gevonden, evenals in voorgaande jaren.

Opvallend is dat de graspieper, de slobeend en de gele kwikstaart in aantal toenemen. Ook de krakeend, die verwant is aan de wilde eend, is steeds vaker in de Noord-Hollandse sloten te vinden.

Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland pleit in het jaarboek voor het verbeteren van het leefgebied van akkervogels door aanleg van vogel- en graanakkers. De vegetatie en de zaden die op de akker achterblijven, zijn voer en beschutting voor veel zaadetende vogels en muizen. De muizen trekken uilen en roofvogels aan. In Texel zijn daar al mooie resultaten mee behaald voor roofvogels als de veldleeuwerik en de velduil.

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.