Lokale bijeenkomst over regionale energiestrategie (RES) bij Clusius College in Schagen

Lokale bijeenkomst over regionale energiestrategie (RES) bij Clusius College in Schagen
© Foto gemeente Schagen
Schagen

In Nederland staan nu rond de 2600 windmolens op het land. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, 49% minder CO2-uitstoot in 2030, zal dit aantal ongeveer moeten verdubbelen. De Noordkop is een van de gebieden die daaraan kan en ook graag wil bijdragen.

Het daarvoor aangewezen middel is de Regionale Energie Strategie (RES). Schagen maakt net als de Hollands Kroon, Den Helder en Texel deel uit van de energieregio Noord-Holland-Noord die is opgebouwd uit de zeventien gemeenten boven de lijn Uitgeest-Hoorn. Daarin is sprake van nauw overleg om te komen tot een regionale strategie: zoveel mogelijk voorzien in eigen energiebehoefte, energiebesparing en het stap voor stap overgaan naar duurzame energie en warmte.

Wethouder Hans Heddes (Schagen) wijst op het enorme belang van een gezamenlijke aanpak waarbij uiteindelijk een pakket mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie moet worden samengesteld. Daarmee moet dan een bod worden neergelegd bij het Rijk.

Heddes: ,,Je moet je voorstellen dat een stad als Amsterdam minder mogelijkheden heeft dan wij voor het opwekken van grootschalige duurzame elektriciteit in de vorm van zon en wind. Wij liggen tussen de Noordzee en het IJsselmeer in en hebben daardoor veel meer licht en ruimte om daarin te voorzien.’’

Het gaat volgens Heddes dus niet alleen om de eigen energievoorziening, maar ook om overschotten te kunnen delen met andere energieregio’s. Heddes: ,,Daarmee kunnen we dan een plusje scoren waar het Rijk iets tegenover kan zetten, bijvoorbeeld financiële tegemoetkoming.’’

Eind 2019 zijn er in een aantal regionale bijeenkomsten drie scenario’s uitgewerkt voor de deelregio Noordkop. Hierin zijn allerlei mogelijkheden en uitgangspunten verkend om windmolens en zonneparken te plaatsen.

Inwoners van Schagen kunnen maandag 20 januari van half acht tot tien uur ’s avonds in het Clusius College meepraten over deze Regionale Energie Strategie en over de rol van de gemeente bij het opwekken van grootschalige duurzame energie.

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen