Premium

Havenbedrijf Den Helder zit klem in keurslijf Defensie

Havenbedrijf Den Helder zit klem in keurslijf Defensie
De afbouw van ondereeboten, zoals hier in Kiel, is een mogelijke toekomst voor de Helderse zeehaven.
© Foto tkMS
Den Helder

Directeur Jacoba Bolderheij van het havenbedrijf Den Helder is niet geschrokken van de kritiek van Haagse onderzoekers op haar onderneming.

Bolderheij: ,,Wat mij betreft heeft het Reviewteam gelijk. Ik vind niet dat Port of Den Helder ervan langs krijgt in het rapport. Verre van dat. Het geeft juist aan dat de uitgangspunten, veronderstellingen en omstandigheden waaronder de haven in 2013 verzelfstandigd is, zijn ingehaald door de tijd.

De dynamiek van veranderende perspectieven, de marktsituatie maar ook belangen en voorwaarden heeft hiervoor gezorgd. Daardoor is de civiel-militaire ambitie uit beeld geraakt.”

Opnieuw

De directeur onderschrijft de aanbeveling om opnieuw te beginnen. Er moet een gezamenlijke formulering van de ambities komen. Resulterend in een gedragen scenario, gericht op een gezonde regio.

Ondernemer Daan Groot: ,,Dit was te verwachten. Ik zeg al meer dan vijftien jaar dat de haven de bakens moet verzetten gezien de terugloop in de offshore. Probleem was dat de marine geen geld had. Nu is dat er wel, maar claimt Defensie direct zoveel ruimte waardoor civiele bedrijven niet aan bod komen. Kijk naar de Marsdiepkade die plotseling werd afgeblazen.”

Havenbedrijf Den Helder zit klem in keurslijf Defensie

Groot meent dat het havenbedrijf het vogeltje over het touwtje heeft laten wippen: ,,Ik mis slagvaardigheid. Er zijn nog mogelijkheden voor een roll on/roll off verbinding met Noorwegen of het noorden van het Verenigd Koninkrijk. Die samenwerking met andere havens? Vergeet het maar; iedereen is voor zichzelf bezig”, weet Groot uit decennialange ervaring.

Frustrerend

In het rapport wordt aangestipt dat het lastig is om als havenbedrijf te opereren in een omgeving waar Defensie het voor het zeggen heeft. Voorzitter Michiel Tegelberg van de Museumhaven herkent dat uit zijn jaren als vlagofficier bij de marine: ,,Mijn ervaring met Port of Den Helder is positief. Een aantal dingen uit het rapport komt me helaas bekend voor, zoals de vaak frustrerende onduidelijkheid over verantwoordelijkheden binnen Defensie.”

,,Verder komt een aantal externe, niet door PODH te beïnvloeden, factoren gelijktijdig samen en die maken het speelveld complex. Het is buitengewoon moeilijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen”, meent Tegelberg.

Wim Schouwenaar van DHSS wijst op het keurslijf waarin het havenbedrijf moet opereren: ,,De gronden rondom de civiele haven zijn eigendom van het Rijks Vastgoedbedrijf of Koninklijke Marine. De Kustwacht heeft een dusdanige expansiedrift, dat het afstaan van (kade)terreinen aan de civiele haven nagenoeg niet tot de mogelijkheden behoort.”

Moormanbrug

Volgens Schouwenaar kan het havenbedrijf geen ijzer met handen breken: ,,Je zult het moeten doen met de ruimte die wel beschikbaar is. Van belang is dat er nu doorgepakt wordt met het efficiënter indelen van de infrastructuur. Het verplaatsen van de Moormanbrug zou versneld moeten worden uitgevoerd. Dat maakt ruimte voor de wind-industrie die in aantocht is. Hetzelfde geldt voor een verplaatsing van de visafslag”, zegt Schouwenaar.

,,De Helderse haven is en blijft een kleine speler meldt het rapport”, aldus Dick Vries, auteur van maritieme boeken. ,,De suggestie dat ’groter denken’ daar verandering in kan brengen is wereldvreemd. Het gemak waarmee de gemeente toch nog weer eens een miljoentje vrij speelde voor promotie van de haven geeft hoe dan ook een nogal eigenaardige indruk, en dan druk ik me mild uit. Zo’n bedrag kan beter besteed worden aan onderzoek naar alternatieve exploitatiemogelijkheden zoals recreatie en toerisme.”

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen