Selecteren van architect voor stadhuis Den Helder duurt langer dan verwacht

© Foto George Stoekenbroek
Den Helder

De aanbesteding van de architect van het stadhuis in Den Helder duurt twee maanden langer dan verwacht, meldt ontwikkelmaatschappij Zeestad.

De zesde partij uit de selectiefase, tot nu toe, voor het architectenbureau krijgt alsnog de kans om zich in te schrijven voor de aanbesteding van het stadhuis op Willemsoord in de gebouwen 66 en 72. Daarvoor krijgt dit bureau veertig dagen de tijd.

In een eerdere fase hebben twee architectenbureaus twee weken extra de tijd gekregen om hun inschrijving aan te vullen. Binnen de regels van het aanbestedingsrecht is dit niet toegestaan. Deze inschattingsfout is ontstaan door het relatief geringe aantal inschrijvingen in eerste aanleg. Eén van de twee bureaus die genoemde extra twee weken heeft verkregen is vervolgens als vijfde geëindigd.

Deze krant had eerder aanwijzingen dat er iets niet in de haak was met de aanbesteding. Toen - op 13 december - meldde Zeestad-directeur Ferdinand Vreugdenhil desgevraagd dat hij niet op de vragen kon ingaan, omdat de selectie nog in volle gang was en in januari zou worde afgerond. ,,Op dat moment is een archict gekozen’’, aldus de directeur vorige week.

De inschattingsfout wordt nu hersteld door het bureau dat op de zesde plaats is geëindigd bij de aanbesteding alsnog de kans te bieden om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure. Door de fout dient het bureau dat als vijfde is geëindigd in het vervolg te worden uitgesloten. De architectenbureaus zijn hiervan in kennis gesteld, aldus Zeestad. ,,Na de keuze van de architect in maart, gaat het ontwerpteam verder met de ontwikkeling van een fraai en uniek stadhuis in de prachtige nautische omgeving Willemsoord.’’

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.