Onderwijscentrum voor kwetsbare kinderen krijgt vorm in Heerhugowaard

Impressie van het ’Expertisecentrum Passend Onderwijs’. De aanbestedingprocedure start in januari.
Heerhugowaard

In 2022 moet-ie er staan: het ’expertisecentrum passend onderwijs’ van Heliomare en de Aloysius Stichting, op De Vaandel-Zuid. Kwetsbare kinderen uit de regio krijgen daar alle zorg en aandacht die nodig is. Op één locatie. Met één verwijsloket. Gisteren werd het ontwerp gepresenteerd.

Het was behoorlijk vol: vertegenwoordigers van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV, de sociaal projectontwikkelaar die het centrum helemaal financiert), de gemeente Heerhugowaard (die garant staat), Heliomare (onderwijs, revalidatie en zorg voor kinderen met een tijdelijke of blijvende beperking), en Stichting Aloysius (onderwijs aan kinderen met opvoed- of psychische problemen, ook uit justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen) hadden in de vroege ochtenduren de laatste klap gegeven op het ontwerp van de Zaanse architect Nanine Carree.

Op tafel stond een maquette van het plan. Het gebouw telt 7.200 vierkante meter. Het wordt gasloos en energieneutraal (900 zonnepanelen op de daken en bodemwarmte). Het wordt een ’Frisse School’ (schoon binnenklimaat). Werknaam van het complex is ’De Vaandel-Zuid’, naar het Heerhugowaardse terrein waar het gevestigd wordt.

Mytylschool

Het expertisecentrum moet uiteindelijk vierhonderd kwetsbare kinderen en hun hulpverleners kunnen huisvesten. Die zijn nu nog verdeeld over de Mytylschool in Bergen, De Alk in Alkmaar (Heliomare) en de Antoniusschool in Heerhugowaard (Aloysius). Ze krijgen daar, afhankelijk van hun dossier, medische, onderwijskundige en gedragskundige begeleiding van deskundigen.

Impressie van het interieur.

In het gebouw komen 36 lokalen voor onderwijs, twee sportzalen, een zwembad en ruimten voor behandeling en zorg.

Ernaast verrijst Buurtschap Waaranders, een wijk van 130 woningen, dat is gebaseerd op ’noaberschap’ met gezamenlijke voorzieningen als een buurtboerderij en een buurtmoestuin. Daarmee zal samenwerking worden gezocht.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen