Nieuwe strop voor Huizen: ruim een miljoen extra nodig voor Wmo en Jeugdzorg

Eddie de Paepe
Huizen

Door een nieuwe, forse tegenvaller stijgen de extra kosten voor Wmo en Jeugdzorg voor de gemeente Huizen dit jaar naar boven de één miljoen euro.

Wethouder Maarten Hoelscher (PvdA) meldde in oktober al, onder meer op basis van de cijfers van het eerste half jaar, de eerste strop in het sociaal domein. Het Huizer college was door die tegenvaller gedwongen de begroting voor Wmo met 742.066 euro en de begroting voor jeugdzorg met 208.531 euro te verhogen. Daar stonden gelukkig meevallers tegenover van 494.000 als gevolg van lagere uitkeringsjaren en lagere kosten op het participatiebudget. Per saldo moesten dus de budgetten voor het sociaal domein met netto 456.597 euro worden verhoogd.

Nieuwe prognoses

Kort voor de raadsvergadering van eind vorige week, waarin dit collegevoorstel aan de orde zou komen, kreeg b en w echter nieuwe prognoses onder ogen. Daaruit bleek dat de gemeente eind dit jaar met een extra tekort geconfronteerd wordt. Bovenop de geactualiseerde begroting komt nog eens een bedrag van tenminste acht ton, zo is de verwachting. De overschrijding bij de jeugdzorg is verreweg het grootst, aldus Hoelscher.

Streng gemaand

,,De reden dat we nu geconfronteerd worden met een bijstelling van de prognose, is dat de zorgaanbieders recentelijk veel meer facturen hebben ingediend, ook over zorg die in het eerste half jaar geboden is”, licht de wethouder toe. ,,Oorzaak hiervan is mogelijk dat zij in oktober door de regio streng gemaand zijn om tijdig facturen te sturen van gemaakte kosten. Hierdoor zijn nu ontwikkelingen te zien in de kosten die ten tijde van de halfjaarprognose nog niet zichtbaar waren.”

Analyse

De gemeente is nu bezig met de analyse van de sterke stijging van de kosten en daarmee van het verwachte tekort. Duidelijk is al wel dat in Huizen - naast het grote tekort in de jeugdzorg - het totaal aantal cliënten niet of weinig groeit, maar dat de hoogte van de indicaties en de daadwerkelijke kosten per indicatie stijgen (het zogeheten ’uitnuttingspercentage’) stijgen.

Bijsturing kosten

,,Naast de analyse van de oorzaken en nadere duiding van de cijfers vervolgen we ons onderzoek naar de wijze waarop bijsturing van de tekorten in de - nabije - toekomst mogelijk is”, meldt Hoelscher. In februaro komt hij met een nieuwe mededeling richting gemeenteraad.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen