Nog meer bomen moeten het veld ruimen in Wilhelminaplantsoen in Enkhuizen

Ook de monumenten in het plantsoen moeten beter tot hun recht komen.
© Afbeelding gemeente Enkhuizen
Enkhuizen

Vervolg van regiovoorpagina

Er moeten nog meer bomen het veld ruimen in het Wilhelminaplantsoen in Enkhuizen. In totaal wil de gemeente voor 17 bomen een kapvergunning aanvragen. ,,Maar daarvan zijn er drie of vier écht bomen, de rest is coniferen en taxussen die nogal uit hun verband gegroeid zijn’’, aldus gemeentewoordvoerster Ilma Tjeertes.

De kap is nodig voor de herinrichting van de groenvakken in het Wilhelminaplantsoen, die weer samenhangt met de nieuwbouw van de Hertenkamp. Onlangs hield de gemeente een informatieavond waarop vooral omwonenden kwamen.

Het gaat vooral om de groenstrook langs het water. Hier komt nieuwe beplanting, die verschilt in hoogte, kleur en soort en waarbij rekening wordt gehouden met de biodiversiteit en waar meer vlinders en insecten op afkomen. Het gaat om lage vaste planten - vergelijkbaar met die op de rotonde in de Piet Smitstraat - heesters en bomen.

De groenstrook wordt hier en daar ook meer open om een mooier zicht te creëren. Hetzelfde geldt voor het groen rond de monumenten, die nu soms erg verscholen staan en dan beter tot hun recht komen. De grindpaden krijgen een speciale laag om de toegankelijkheid voor mensen met een rollator of kinderwagen te verbeteren.

Dat hiervoor weer een aantal bomen moet sneuvelen, is volgens de gemeente helaas onvermijdelijk. ,,Dat doen we ook om andere bestaande bomen juist meer de ruimte te geven om te groeien. En het is ook met het oog op de veiligheid. Doordat sommige struiken en coniferen helemaal uit verband gegroeid zijn, is het plantsoen hier en daar erg donker geworden.’’

In principe gaat het om 17 stuks, maar voor een deel wordt nog een ecologisch onderzoek uitgevoerd. ,,In een van de bomen nestelt ook een aantal reigers, maar die schijnen zich vrij gemakkelijk te verplaatsen naar een andere boom. Het is wel zaak om voor de start van het broedseizoen te beginnen.’’ Doelstelling van de gemeente is om in de eerste helft van april klaar te zijn.

Reacties van omwonenden zijn volgens Tjeertes ’overwegend positief’. ,,Wel zijn er mensen die vrezen dat, als we de paden gaan verharden, er meer bromfietsen en scooters in het plantsoen komen. Dat schijnt nu al af en toe te gebeuren. Dat is een serieus punt van aandacht voor de gemeente, maar we willen het ook juist meer toegankelijk maken voor mindervaliden.’’

Als de herinrichting van de groenstrook goed uitpakt, wil Enkhuizen in de toekomst ook de rest van het plantsoen op deze wijze aanpakken.

Meer nieuws uit West-Friesland