Bijna 1700 Tata Steel-klachten in een jaar tijd bij Stofmelder.nl, wat is er met uw klacht gebeurd?

Wijk aan Zee

Inwoners van de IJmond hebben het afgelopen jaar bijna 1700 keer geklaagd over stof, stank en lawaai van Tata Steel.

Veruit de meeste klachten kwamen uit Wijk aan Zee. Dit blijkt uit de gegevens van Stofmelder.nl, een initiatief van inwoners die het melden van klachten makkelijker wilden maken.

De cijfers zijn voor Stofmelder.nl geanalyseerd door Onderzoekscollectief SPIT. Voorheen was het lastig om klachten op het juiste adres te krijgen.

Mensen met klachten en zorgen over hun gezondheid moesten naar drie instanties: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, GGD Kennemerland en Tata Steel. Voordat Stofmelder.nl bestond, werden feitelijk de meeste klachten bij Tata ingediend. De fabriek biedt inwoners met klachten over stof namelijk schoonmaak aan van huis en auto.

Iniatiefnemers Jan van Kampen, Jacqueline Makbouli en Sanne Walvisch hebben Stofmelder.nl opgericht, in samenspraak met de twee instanties en de staalfabriek. Een website is opgericht waar mensen makkelijk een klacht kunnen indienen die vervolgens direct naar zowel Tata, GGD als Omgevingsdienst worden doorgestuurd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De website is al vanaf het begin gretig gebruikt door inwoners van Wijk aan Zee. Aanvankelijk waren er vooral klachten over stof, zoals grafietregens, maar ook over lawaai en stank en andere zaken konden klachten worden ingediend. De laatste maanden is een verschuiving naar klachten over lawaai en stank te zien.

Enquete: wat is er met uw klacht gedaan?

Onderzoekscollectief SPIT en deze krant willen de komende tijd onderzoeken wat er door de instanties en de fabriek met de klachten is gedaan, en of melders zich gehoord voelen. Hiervoor is in samenwerking met Stofmelder.nl een enquête opgezet (klik hier).

De klachten bij Stofmelder.nl zijn niet alleen geanalyseerd, maar ook ’geschoond’ van dubbele meldingen. Van de bijna 1700 klachten zijn er 1373 afkomstig uit Wijk aan Zee.

Op grote afstand volgt Beverwijk met 154 klachten, en IJmuiden met 125 klachten. De maanden met de meeste klachten waren december 2018, toen Stofmelder.nl net begon, met 171 klachten. In februari en maart wisten klagers de website respectievelijk 194 en 198 keer te vinden. Van de klachten in maart gingen er 127 over stof.

De zomer was ook goed voor veel klachten, met name over stof en stank: 184 in juni, 163 in juli en 176 in augustus. De oogstmaand liet samen met oktober de meeste klachten over lawaai zien, 44 en 63 . De rustigste maand voor klachten was mei, met in totaal 67 klagers.

De initiatiefnemers van Stofmelder.nl trekken uit de cijfers de conclusie dat er grote behoefte bestaat aan dit centrale meldpunt voor overlast van Tata Steel, Harsco en andere bedrijven die op het fabrieksterrein actief zijn. Zij merken op dat er nu veel meer inzicht is ontstaan in het aantal klachten en de aard ervan.

De website is een jaar geleden in de lucht gebracht met behulp van donaties van tientallen inwoners rondom de fabriek. Stofmelder.nl werkt zonder subsidie, en het geld dat bij de oprichting werd verzameld, is al geheel aan de site besteed.

„Het geld is inmiddels ruim op, sterker nog, er wordt door ons zelf geld bijgelegd. We hebben daarbij steeds een dilemma: om geld vragen bij Tata maakt dat wij de schijn van onafhankelijkheid tegen hebben; geld vragen bij de provincie zou eventueel kunnen maar dan wel via een subsidierelatie zodat onze onafhankelijkheid blijft gegarandeerd. Moeilijk, moeilijk.”

Geld is nodig om de klachtensite te kunnen voortzetten en verbeteren. ,,We hebben namelijk nog wel wat wensen voor een goede doorontwikkeling. Een nieuwe, snellere manier om een melding te doen, het terugvragen bij de melder: hoe werd er met je melding omgegaan, een formele stichting of vereniging, en een mooier uiterlijk.”

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen