Een op de acht West-Friezen heeft grote moeite met lezen en schrijven

Sophie Kuitems
Hoorn

Ruim dertien procent van de beroepsbevolking in West-Friesland is laaggeletterd. In de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland is het probleem zelfs nog groter; hier heeft meer dan zestien procent van de beroepsbevolking moeite met lezen en schrijven.

Onduidelijk is waarom juist in de SED-gemeenten relatief veel laaggeletterden wonen. De cijfers komen van de stichting Lezen & Schrijven. Landelijk ligt het gemiddelde op nog geen twaalf procent, het gaat om 2,5 miljoen volwassenen. Sectoren met veel laaggeletterde werknemers zijn land- en tuinbouw, bouw, zorg en transport; sectoren die in West-Friesland relatief veel werkgelegenheid bieden.

Moedertaal

Meer dan de helft van de laaggeletterden heeft Nederlands als moedertaal. Meer vrouwen dan mannen kampen met het probleem.

Nog een opvallend cijfer: bijna veertig procent van de mensen met een diploma op vmbo- of mbo 1-niveau heeft grote moeite met lezen en schrijven. Volgens de stichting Lezen & Schrijven proberen laaggeletterden hun probleem vaak uit schaamte te verhullen. ’Ik ben mijn leesbril vergeten’, is misschien wel de meest gehoorde kreet, naast ’dat formulier vul ik thuis wel even in’.

Analfabetisme

Laaggeletterdheid is iets anders dan analfabetisme. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, maar niet goed genoeg om volwaardig te kunnen functioneren in de maatschappij. Een analfabeet kan helemaal niet lezen en schrijven.

Lees ook: Hans (59) is eindelijk verlost van zijn grote geheim

-> Kinderen laten begrijpen wat ze lezen: ’Viel de kabouter op zijn bips? Waar zit je bips dan?’

-> Bibliotheek bij bedrijven langs om probleem van laaggeletterdheid te herkennen

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen