Rekenfout: Haarlemmermeer keert 46.462 euro teveel uit aan inwoners, maar vraagt het niet terug

Hoofddorp

De gemeente Haarlemmermeer heeft dit jaar aan ongeveer tachtig inwoners een te hoog persoonsgebonden budget (pgb) uitgekeerd. De in totaal 46.462 euro wordt niet teruggevraagd omdat de fout bij de gemeente ligt.

Er zijn twee fouten gemaakt in de berekeningen van de hoogte van het pgb. Die verkeerde berekeningsmethoden zijn inmiddels hersteld.

Haarlemmermeer vindt het niet terecht om het teveel betaalde geld terug te vragen. De ene reden is principieel: pgb-houders gaan uit van een juiste berekening door de gemeente en hebben daar waarschijnlijk de inkoop van hun zorg op afgestemd. Als het teveel betaalde geld wordt teruggevraagd, wordt de pgb-houder benadeeld.

De andere reden is praktisch: een herstelactie is vrijwel onuitvoerbaar. „Een herstelactie zou inhouden dat er mogelijk circa tachtig PGB-beschikkingen uit het eerste halfjaar van 2019 naar beneden toe moeten worden bijgesteld. Dit zou een kostbare exercitie zijn en we zullen te maken krijgen met een (onbekend) aantal bezwaarschriften”, aldus de gemeente.

De pgb-houders worden wel geïnformeeerd dat ze teveel geld hebben gekregen. „De pgb-houders declareren hun zorgkosten maandelijks. Gemiddeld wordt tachtig procent van het totaalbedrag gebruikt. Hierdoor zal het effect van de te hoge beschikking in veel gevallen niet merkbaar zijn”, aldus de gemeente. Bij wie dat wel het geval is, zal de gemeente actief informeren om te voorkomen dat ze meer geld uitgeven dan ze aan pgb krijgen. Het gaat om ondersteuning van onder andere jeugdhulp, dagbesteding en beschermd wonen.

Meer nieuws uit Haarlem