College Langedijk overvallen door verkoopplannen sociale huurwoningen Grenswoude

Het complex Grenswoude.
© Foto jjfoto.nl / Jan Jong
Zuid-Scharwoude

De gemeente Langedijk is overvallen door de plannen van Habion om 53 sociale huurwoningen van het complex Grenswoude in Zuid-Scharwoude te verkopen. In een brief van 10 oktober aan Habion noemt het college de verkoop ’vanuit volkshuisvestelijk oogpunt zeer onwenselijk’.

Een gemeentelijke delegatie heeft op 9 januari in Utrecht een gesprek met directeur P. Boerenfijn van Habion over de voorgenomen verkoop, zo blijkt uit een tweede brief aan de ouderenhuisvester van 31 oktober. De schrik zit er goed in, in deze brief aan Habion wordt de hoop uitgesproken dat ’eventuele verkoop van appartementen in Grenswoude niet plaatsvindt voordat wij hierover met elkaar gesproken hebben’.

De onrust onder de bewoners van de sociale huurwoningen in Grenswoude, gelegen aan de Sportlaan, was opgepikt door de fractie van GroenLinks, die vervolgens een aantal schriftelijke vragen over dit onderwerp stelde. Het college laat de fractie weten dat het voornemen van Habion op 2 oktober is medegedeeld in een ambtelijk gesprek. Bij de beantwoording heeft de college de twee brieven aan Habion toegevoegd.

’Redelijk vrijblijvend’

In de eerste brief schrijft het college dat er wel was aangegeven dat er ’verkennende gesprekken over verkoop’ waren maar dat het college dit had opgevat als ’een redelijk vrijblijvende opmerking’. In het ambtelijk gesprek op 2 oktober bleek echter dat het bittere ernst was: de verkoop werd ’als voldongen feit gepresenteerd’. ’In dit gesprek is voor het eerst duidelijk aangegeven wat de voorgenomen verkoop van het complex Grenswoude inhoudt: uitponden van de appartementjes’, aldus het college in deze brief van 10 oktober aan Habion. Het college wijst er ook op dat de ouderenhuisvester ’hiermee niet voldoet aan de wet’.

GroenLinks informeerde of de voorgenomen verkoop van de 53 woningen paste binnen de kaders van het huisvestingsbeleid in de gemeente. ’Over de voorgenomen verkoop van huurwoningen door Habion is zowel in het woonbeleid (Woonvisie) als in de prestatieafspraken niets specifieks afgesproken of geregeld’, is het antwoord. Ondertussen is er contact met de Bewonerscommissie. Ook de corporaties Woonstichting Langedijk en Woonwaard zijn ondertussen geïnformeerd over het voornemen van Habion, zo valt te lezen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen