’Happy Hours’ verdelen gemeenteraad Langedijk

© Archieffoto

Arie Bergwerff
Langedijk

De gemeenteraad van Langedijk buigt zich begin volgend jaar opnieuw over de Algemene Plaatselijke Verordening 2019. De stemming over een amendement van Hart voor Langedijk/D66, VVD en Dorpsbelang om het verbod op ’Happy hours’ te schrappen eindigde in een gelijkspel: 10 voor, 10 tegen. Het onderwerp moet nu opnieuw op de raadsagenda, tot die tijd blijft de oude APV van kracht.

Het onderwerp was ingebracht door Floris de Boer, fractievoorzitter van Hart voor Langedijk/D66. Hij meende dat de verhoging van de leeftijd om alcohol te kopen naar 18 jaar een dermate grote bijdrage levert aan de volksgezondheid dat het verbod op ’Happy hours’ in de APV wel geschrapt kon worden. Het schrappen zou geen significant extra risico meebrengen op het gebied van volksgezondheid en alcoholmisbruik. ,,Minder regeltjes, wat meer vrijheid voor de ondernemers. We doen dit vooral voor onze inwoners’’, aldus De Boer, die zich vooraf al verzekerd wist van de steun van de twee grootste coalitiepartijen.

’Rund’

Ter vergadering bleek echter dat de andere partijen niets zagen in het amendement. Ze gaven aan het gebruik van alcohol toch vooral te willen ontmoedigen. Wim Nugteren (ChristenUnie) wees erop dat de Langedijker jeugd meer drinkt dan de jeugd in de regio. ,,Je bent een rund als je met drank stunt’’, meende Harry Waal (PvdA), ,,als overheid moet je je verantwoordelijkheid nemen.’’ Volgens burgemeester Leontien Kompier, portefeuillehouder, blijft er extra aandacht voor jongeren en jongvolwassenen. Ze wees op het programma ’In control of alcohol en drugs’ en noemde dit ’een extra stok achter de deur’.

Wat de raadsleden vooral ook verbaasde was dat de horeca-ondernemers in Langedijk aangaven helemaal niet te zitten wachten op ’Happy hours’. ,,Ze geven zelf aan dat dit niet tot gewenste praktijken leidt’’, aldus Soledad van Eijk.

Omdat raadslid Greet Hartog (Senioren Langedijk) ontbrak, bleef een besluit over de APV uit.

Een motie vreemd aan de agenda van VVD en GroenLinks kreeg laat op de avond brede steun. De twee partijen vroegen om zo natuurvriendelijk mogelijke maatregelen om de eikenprocessierups te bestrijden. Wethouder Nils Langedijk sprak van een ’sympathieke, goede motie’. De ’jeuk-rups’ dook dit jaar in de gemeente op twee plaatsen op, in Sint Pancras en Zuid-Scharwoude, zo vertelde hij. Er was direct contact gezocht met een professionele bestrijder om ze weg te halen. ,,We monitoren de eiken in de gemeente via een vast programma’’.

In de motie wordt gevraagd de processierups en -vlinder te bestrijden met de hulp van mezen, vleermuizen en bepaalde planten- en bomensoorten. In de motie werd gevraagd na te gaan hoeveel nestkasten voor nodig zijn voor een gezonde populatie mezen en vleermuizen. Daarmee ging hij aan de slag, beloofde Langedijk.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen