Premium

Na nieuwe beoordeling stikstofneerslag krijgen tien projecten in Velsen vergunning, één plan afgewezen

Na nieuwe beoordeling stikstofneerslag krijgen tien projecten in Velsen vergunning, één plan afgewezen
De bouwplannen voor honderden woningen op en naast de Kennemerboulevard in IJmuiden komen niet in gevaar door de nieuwe stikstofnorm. In dit project is al rekening gehouden met ’nul uitstoot’ vanwege de bouw in een Natura 2000-gebied.
© archieffoto
Velsen

Van de 28 vergunningaanvragen die Velsen in de ijskast had gezet vanwege de stikstofproblematiek, zijn er nu tien goedgekeurd. Bij een van de projecten is de stikstofuitstoot een dusdanig probleem dat wordt onderzocht of aanpassing van het plan mogelijk is. Voor twaalf plannen wordt op dit moment nog een berekening gemaakt.

Afgelopen september kwamen 28 van de honderd lopende vergunningaanvragen in de la te liggen. De bouwactiviteiten waarvoor deze vergunningen werden aangevraagd, zouden te veel stikstofneerslag veroorzaken.

De Raad van State had eerder geoordeeld dat de bescherming van natuurgebieden, geregeld in de Wet natuurgebieden, beter kon. Het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarborgde die bescherming onvoldoende. Het PAS mocht niet meer worden gebruikt om toestemming te geven aan projecten die zouden leiden tot extra stikstofuitstoot.

Door een overdaad aan stikstofverbindingen neemt de variëteit aan planten af en blijft er een eenzijdig landschap over. Vooral gras en brandnetel profiteren enorm van stikstof en door hun toename verdringen zij andere soorten. Dit gaat ten koste van een veelzijdige natuur.

Meteen na de uitspraak van de Raad van State over het PAS bleek dat nadere beoordeling van 28 vergunningaanvragen in Velsen nodig was. De Omgevingsdienst IJmond adviseerde dat voor acht projecten geen nieuwe berekening nodig was. Deze plannen kunnen dus doorgaan.

Bij twee projecten is volgens een nieuwe methode een berekening van de stikstofuitstoot gemaakt en deze zijn vervolgens positief beoordeeld. Hierbij gaat het om de bouw van een bedrijfshal en kantoor aan de Concordiastraat in Velsen-Noord en om twee woningen aan de Brederoodseweg in Santpoort-Zuid. Voor deze twee bouwplannen is inmiddels een omgevingsvergunning verleend.

Negatief

De berekening van één plan had een negatief resultaat. Welk project dat is, was woensdag niet te achterhalen bij de gemeente.

Op dit moment worden nog voor twaalf vergunningaanvragen nieuwe berekeningen gemaakt.

Vijf plannen zijn niet meer actueel; op verzoek van de aanvragers is de behandeling van de vergunningaanvraag stilgelegd. Deze plannen zullen pas eventueel op langere termijn doorgaan.

Na het bericht in september dat plannen opnieuw moesten worden beoordeeld, zijn er ook diverse nieuwe aanvragen ingediend en zijn vergunningen inmiddels verleend. Een aanzienlijk deel van deze bouwplannen kan doorgaan.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen