Premium

Nog lagere vaccinatiegraad in Castricum dan een jaar geleden, wethouder wil onderzoek en maatregelen

Nog lagere vaccinatiegraad in Castricum dan een jaar geleden, wethouder wil onderzoek en maatregelen
Castricum

De vaccinatiegraad in Castricum is nog verder gedaald. In 2017 was de vaccinatiegraad met 90,2 procent al te laag, in 2018 is dat percentage gezakt naar een zorgwekkende 87,9 procent.

Het zijn de recentste cijfers die beschikbaar zijn. Ze staan in het gemeenterapport Castricum over de vaccinatiegraad van de GGD Hollands Noorden.

Het college heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad: ’Het college van Castricum maakt zich ernstig zorgen over de lage vaccinatiegraad in de gemeente en erkent de urgentie van het probleem. Daarom heeft het college ingestemd om in samenwerking met de GGD een lokaal plan van aanpak op te stellen om de vaccinatiegraad in de gemeente te verhogen’.

De norm van wereldgezondheidsorganisatie WHO is een vaccinatiegraad van 95 procent. Dan zijn ook de niet-gevaccineerde kinderen beschermd tegen ziektes als kinkhoest, tetanus, polio, de bof en mazelen.

Kinderopvang

Vorig jaar al luidde de Castricumse wethouder Falgun Binnendijk de noodklok. Hij suggereerde toen dat niet-gevaccineerde kinderen geweigerd zouden moeten worden bij de kinderopvang. De grootste aanbieder in Castricum, Forte Kinderopvang, liet destijds weten dat binnen de opvang zelf de vaccinatiegraad op voldoende niveau was. Binnendijk zegt nu dat hij de nieuwe cijfers opnieuw opstuurt naar Forte. ,,En dan zal moeten blijken in hoeverre de cijfers binnen de gemeente Castricum en binnen de kinderopvang van elkaar afwijken. Misschien brengen ouders van niet-gevaccineerde hun kinderen minder snel naar de opvang. Dat zijn dingen die we moeten uitzoeken.’’

Ook wil Binnendijk weten hoe de verschillen in vaccinatiegraad tussen de verschillende dorpskernen te verklaren zijn. ,,Als je inzoomt zie je dat de dekking in de kern Castricum rond de 90 procent ligt. Limmen en met name Akersloot doen het slechter. Hoe kan dat? Ik denk niet aan religieuze oorzaken. Tegelijk zijn het ook geen dorpen waarbij je denkt aan veel antroposofische inwoners. Misschien is het wantrouwen tegen de medische wetenschap, of tegen de overheid? We weten het niet, dus dat moeten we uitzoeken.’’

Zodra meer bekend is over de redenen waarom ouders hun kind niet laten inenten, wil Binnendijk specifieke maatregelen nemen. ,,Ligt het aan de voorlichting? Is de afstand naar de prikpost te groot? Misschien is het wel zo simpel. Of zijn er gesprekken met ouders nodig, bijvoorbeeld via de sociale teams? Er zijn tal van ideeën, maar we moeten eerst meer informatie hebben. Zoals het nu gaat, kan het niet. Het gaat om zeer gevaarlijke ziektes, waar ook de kinderen van goedwillende ouders de dupe van kunnen worden. Wat mij betreft wachten we niet tot de mazelen uitbreken.’’

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen