Vogelopvangcentra in Naarden en Soest wachten in spanning de reacties op de motie van de Partij voor de Dieren af

Iwan is al jaren vaste gast in Vogelopvang Naarden.
© Foto studio kastermans/ben den ouden
Naarden, Soest

De Partij voor de Dieren neemt het op voor wildopvangcentra, die door gebrek aan financiën en rammelende regelgeving in de problemen komen.

De Partij voor de Dieren dient vandaag in de Tweede Kamer een motie in om structurele financiële steun voor wildopvangcentra te regelen.

Het betreft in elk geval Vogelhospitaal Naarden, Vogelopvang Soest en de Egel- en Eekhoornopvang in Huizen, die de stemming hierover met meer dan gewone belangstelling zullen volgen. Deze organisaties zijn vrijwel volledig afhankelijk van giften, donaties en vrijwilligers, en hebben van al deze zaken structureel te weinig, met alle gevolgen voor dierenwelzijn van dien.

De regering moet, als de PvdD- motie wordt aangenomen, ’in samenwerking met gemeentes, provincies en stakeholders een uniforme landelijke richtlijn ontwikkelen voor vergoedingen aan zelfstandige, lokale en regionale wildopvangcentra’.

Lees ook: Erik Bruinning, beheerder Vogelhospitaal Naarden: ’We mogen zelfs geen pootje meer spalken, ik ben gewoon vleugellam’

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen