Premium

In de stofzuiger, in de deurmat, in de ochtendurine van de bewoners, in de luier van de baby: het gif dat kwekers gebruiken om hun bollen te beschermen is overal terug te vinden bij directe buren van de bollenvelden in de Noordkop

’t Zand

Mensen die dichtbij bollenvelden wonen worden ook buiten ’het seizoen’ blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen. Het gif zit in de grond en komt, onder meer door verdamping, lang nadat er gespoten is nog vrij.

Het is een van de conclusies van een groep onderzoekers van onder meer de universiteiten van Utrecht en Wageningen en van TNO. Ze bekeken in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) of het gif dat bollenkwekers gebruiken terug kan worden gevonden in mensen die dichtbij de velden wonen. Uit het onderzoek, waaraan diverse telers en bewoners uit de Noordkop meededen, bleek onomstotelijk dat omwonenden de gifstoffen die bollentelers gebruiken om hun bollen vrij te houden van ziektes binnen krijgen. Het is terug te vinden in de urine en zat ook in de luiers van baby’s. Bij mensen die verder weg wonen dalen de waardes sterk.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen