MER-onderzoek naar nieuwe vaarverbinding Loosdrecht na maanden klaar voor inspraak

Een vaarverbinding moet de recreatie een impuls geven.
© Archieffoto Studio Kastermans
Wijdemeren

Het onderzoek naar een aan te leggen vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse plassen is na maanden wachten eindelijk openbaar en dus gereed voor de inspraak.

In deze zogenoemde Milieu Effect Rapportage (MER) zijn alle zes opties voor een nieuwe route voor de watersport uitgebreid bekeken op alle voor- en nadelen, met name wat betreft natuur, recreatie, woon- en leefomgeving. De wens is dat deze vaarroute via de Wijde Blik een sneller alternatief wordt voor het uren durende ’rondje Loosdrecht’ en zo de recreatie een impuls geeft.

In zogenoemde integratiesessies met onder meer bewoners, ondernemers en natuurorganisaties is eerst gekeken naar welke zorgen en ideeën er leven. Om diepgaand inzicht te krijgen in de gevolgen daarvan is daarna gestart met een verplichte MER. De belangrijkste resultaten daarvan waren van de zomer al bekend, maar de preciese invulling en formulering luisterden zo nauw dat het nog maanden duurde voor de MER officieel openbaar kon worden. Dat was met name omdat de begeleidingsgroep tot op detailniveau een aantal zaken toegelicht wilde hebben, aldus wethouder Jan-Jaap de Kloet namens het Wijdemeerse college. ,,Zorgvuldigheid is hier dan ook belangrijker dan snelheid”.

Het rapport geeft inzicht in de zes alternatieven voor een vaarverbinding. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad van Wijdemeren om een afweging te maken en te besluiten of, en zo ja welke optie verder wordt uitgediept. Ook de nul-optie (niets doen) kan. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bekijkt daarna of het ook financieel kan.

De raad wordt dinsdag 17 december geïnformeerd over het rapport. Een dag later start de termijn van acht weken (tot 12 februari) voor het indienen van een zienswijze (bezwaren). Ook bekijkt een landelijke commissie of de MER aan de vereiste criteria voldoet. De MER toont aan dat alle routes impact hebben op de natuur en hoe. Compensatie is vaak pas op lange termijn in voldoende mate zichtbaar.

Lees ook: Vaarverbinding vanaf half december ter inzage

Meer nieuws uit Gooi

Video uitgelicht