Premium

Gedeputeerde Staten maakt gehakt van door Enkhuizer college gevolgde procedure voor recreatieoord Enkhuizerzand

Gedeputeerde Staten maakt gehakt van door Enkhuizer college gevolgde procedure voor recreatieoord Enkhuizerzand
Het huidige Enkhuizer Zand, gezien vanaf het strandpaviljoen.
© foto theo groot
Enkhuizen

Het college van Enkhuizen wist van de grote zorgen af, die de provincie had over de plannen voor het Enkhuizerzand. Toch besloot de gemeente die signalen bewust te negeren.

Dat verwijt maakt het college van Gedeputeerde Staten in de brief aan de gemeente Enkhuizen, waarin de provincie aankondigt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Enkhuizerzand te blokkeren. GS wijst het college er op al vroegtijdig te hebben laten weten dat het van groot belang was het plan voorafgaand aan de terinzagelegging door de provincie te laten beoordelen. Zodat die kon bekijken of voldoende werd tegemoetgekomen aan de provinciale belangen.

Ter inzage

Niettemin heeft het college ervoor gekozen het plan pas op 18 maart toe te sturen en het al op 4 april ter inzage te leggen. Ook is het gewijzigd ontwerpbestemmingsplan zonder overleg met de provincie ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De zienswijze van de provincie is bovendien niet geheel in het gewijzigde plan verwerkt.

Verder is de door de provincie gewenste ruimtelijke kwaliteit ’op geen enkele wijze in het plan of in de regels geborgd.’ Daarmee opent het nieuwe bestemmingsplan de weg voor verdere aantasting van de ruimtelijke kwaliteit in het Enkhuizerzand, een ’bijzonder en kwetsbaar deel van de IJsselmeerkust.’ Dus ziet de provincie geen andere mogelijkheid dan een aanwijzing, waarmee de plannen vooralsnog dus niet door kunnen gaan. Het bestemmingsplan treedt namelijk niet in werking.

Te hoog

Al in een vroeg stadium liet de provincie Enkhuizen weten dat de ruimtelijke kwaliteit in het recreatiegebied Enkhuizerzand zwaar weegt. Daarbij was men bezorgd over de spanning tussen kwaliteit en kwantiteit in het gebied. Het aantal van 200 vakantiewoningen is te hoog.

’Voorkomen moet worden dat de stad verdwijnt achter een gordel van recreatieve functies, die de historische verbinding tussen stad en water teniet doen.’ GS wijst erop dat de plannen resulteren in een dichtheid van 25 woningen per hectare. In de gemiddelde Vinexwijk is dat 30 tot 35.

Omringdijk

GS wijst in de brief van het college ook op de eisen die het monumentale karakter van de Westfriese Omringdijk stelt: openheid en ruimtebeleving, de horizon en oriëntatiepunten. Het recreatieoord ligt pal tegen deze dijk. Het plangebied wordt vrijwel geheel gebruikt voor geprivatiseerde ontwikkelingen. ’Van publieke toegankelijkheid in deze zones is straks nauwelijks sprake meer’, zo verwijt de provincie het college van Enkhuizen. Het bestemmingsplan voorziet volgens GS niet in de vereiste bebouwingsvrije en publiek toegankelijke zone van 200 meter langs de dijk.

Kortom, de gemeente moet haar huiswerk overdoen. Het college wil nog niet inhoudelijk reageren op de kritiek.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen