Rechter verwerpt conclusie schuldvraag van meubelexperts

Rechter verwerpt conclusie schuldvraag van meubelexperts

Vlekken in meubels die er niet uitgaan of na behandeling alleen maar erger worden. We schrijven er nog wel eens over, omdat die situaties niet-zelden leiden tot lastige discussies tussen meubelzaken en consumenten.

Zaak: vlekkenleder

Familie X vs. Lederland

ECLI:NL:RBAMS:2019:8466

www.rechtspraak.nl

Een maand terug moest kantonrechter Ad Ros zich buigen over ontsierende vlekken die tien maanden na de aankoop in een lederen bank van 4.000 euro ontstonden. Volgens de winkelier en de ingeschakelde deskundigen lag het beslist niet aan het leer. Aan ontbinding van de koopovereenkomst werkte de woonwinkel daarom niet mee. Gelukkig voor de consument, was de rechter het daar helemaal niet mee eens.

Bij de bank had het oudere echtpaar een vijfjarig Master Care contract afgesloten, wat recht geeft op verwijdering of herstel van uiteenlopende vlekken en kleine beschadigingen. Na een half jaar maakte het paar de bank schoon met de meegeleverde doekjes. Dat ging goed. Maar toen het paar dat vier maanden later herhaalde, gaf het leer af en ontstonden donkere plekken en strepen. De verkoper verwees daarop naar Master Care die langskwam en oordeelde dat de vlekken niet het gevolg waren van ongelukjes, waarvoor het servicecontract is bedoeld. Het paar moest terug naar Lederland die de bank ophaalde.

De ingeschakelde deskundige stelde dat het leer plakte en afgaf op plekken waar invloeden van buitenaf zichtbaar waren. Het voorstel was om een onafhankelijk instituut in te schakelen, maar daarvoor moest een deel van het leer verwijderd worden. Lederland wilde de kosten alleen betalen als het toch aan de bank lag, anders zou de familie X. voor het onderzoek en herstel opdraaien. Die wees dat af. Hun rechtsbijstandverzekeraar schakelde een expert in (Dekra die op zijn beurt weer Nomot in Nieuwegein inhuurde) wier conclusie was dat de klacht onterecht was omdat de vlekken waren ontstaan door het gebruik van de bank. Lederland weigerde daarop kosteloos herstel of vervanging, waarop X de koopovereenkomst ontbond.

Toen dat niets teweeg bracht, stapte de familie X naar de rechter en eiste daar haar geld terug plus 643 euro aan gemaakte juridische kosten. Lederland verweerde zich door te stellen dat alle deskundigen vinden dat de vlekken door het gebruik zijn gekomen en X nog grondiger onderzoek weigerde. De kantonrechter verwierp dat niettemin. Die vond dat je van een bank van 4.065 euro mag verwachten dat het een kwalitatief goed product is en niet dat na tien maanden al de kleur afgeeft als je de meegeleverde schoonmaakdoekjes gebruikt. De rechter vond het ook heel begrijpelijk dat X niet meewerkte aan het voorgestelde destructieve onderzoek dat strijdig is met de garantieverplichting van Lederland. De woonwinkel moest de aankoopsom teruggeven en de gemaakte kosten betalen.

Ombudsman nieuwsbrief

Durk Geertsma en Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.