Premium

Met benzeen vervuild grondwater uit Aagtenpark bereikt de Broekpolder

Een graafmachine spreidt bagger uit bij de aanleg van het Aagtenpark.
© archieffoto/Annemiek Jansen
Beverwijk

Ten noorden van de A22, ter hoogte van het Klaas Grootpad, is een verhoogde concentratie benzeen in het grondwater gemeten. Dat is afkomstig van de vervuiling onder het Aagtenpark. Dit vervuilde grondwater verspreidt zich in noord/noordwestelijke richting.

Het gaat volgens ingenieursbureau Antea nog niet om alarmerende hoeveelheden, maar de streefwaarde qua benzeen wordt wel overschreden. Een streefwaarde staat voor een duurzame bodemkwaliteit die gehandhaafd zou moeten worden.

Meer nieuws uit Kennemerland