Premium

Beleggen in Helderse zonne-energie: Nieuwediepers kunnen helpen zonnepark Jutterzon van de grond te tillen

Den Helder

ShareNRG is begonnen met het verkopen van ’zonnedelen’ (obligatieleningen) in het nieuw aan te leggen zonnepark Jutterszon.

Jutterszon moet komen te liggen op het braakliggende terrein tussen asielzoekerscentrum Doggershoek, Nieuw Den Helder Zuidoost, de Doggersvaart en technisch opleidingencentrum Tetrix. Op die locatie had bedrijventerrein De Dogger moeten verrijzen, maar omdat zich sinds 2013 geen enkele serieuze gegadigde heeft gemeld, is een deel van het terrein voor vijftien jaar verhuurd aan shareNRG om daar een zonnepark op te bouwen. Daarna is een verlenging met tien jaar mogelijk.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen