Provincie blokkeert herontwikkeling recreatieoord Enkhuizerzand: ’200 vakantiewoningen te veel’

Droomparken had deze winter willen beginnen met de verplaatsing van de bestaande camping op het Enkhuizerzand.
© Foto HMC
Enkhuizen

De provincie Noord-Holland blokkeert voorlopig het plan voor de herontwikkeling van het recreatieoord Enkhuizerzand. De gemeente Enkhuizen is te kennen gegeven dat er eerst meer aandacht moet komen voor de ruimtelijke kwaliteit. Gedeputeerde Staten nemen op 3 december een definitief besluit over deze ’reactieve aanwijzing’.

Enkhuizen wil in het recreatiegebied een nieuw vakantiepark met circa 200 vakantiehuisjes, een breder openbaar strand met ligweides en andere recreatiefaciliteiten ontwikkelen. Hiervoor moet de bestaande camping worden verplaatst.

Drie weken geleden stelde de gemeenteraad hiervoor een nieuw bestemmingsplan vast. De provincie oordeelt nu dat in dit plan ’onvoldoende rekening wordt gehouden met de zichtlijnen vanaf het water naar de stad en andersom’. Ook vindt de provincie ’het aantal van 200 vakantiewoningen te veel om de beleving en openheid van het buitendijkse gebied te kunnen behouden’.

Lees ook: Enkhuizen ’teleurgesteld over aanpak provincie’ bij blokkeren plan Enkhuizerzand

In mei 2019 diende de provincie al een zienswijze in over het ontwerpbestemmingsplan ’Enkhuizerzand IJsselmeergebied’, omdat de provincie meende dat het plan te veel afbreuk zou doen aan de huidige kwaliteiten van het gebied. De provincie is blij met de aanpassingen die daarna door de gemeente gedaan zijn, maar vindt toch dat een aantal belangrijke punten uit de zienswijze niet goed is verwerkt.

Om de kwaliteiten van het gebied te beschermen, vindt de provincie het van het grootste belang dat deze punten uit de zienswijze alsnog worden verwerkt.

Omdat het bestemmingsplan al door de raad is vastgesteld, is een reactieve aanwijzing de enige juridische mogelijkheid om te voorkomen dat onderdelen uit het plan al in werking treden. Zo zit ontwikkelaar Droomparken al volop in de voorbereidingen om deze winter de bestaande camping te verplaatsen.

Lees ook: Droomparken is blij met Enkhuizerzand, ondanks gebiedsverkleining voor vakantiewoningen. Al zijn de campinggasten wel wat onrustig

Lees ook: Zuiderzeemuseum en Heemschut niet eens met conclusie college Enkhuizen: ’Cultuurhistorie in nieuw bestemmingsplan REZ onvoldoende gehandhaafd.’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen