Premium

’Cultuurhistorische waarde steeds belangrijker’

Blok, Krommenie, 29-01-2018
© Erik Rietman
Zaandam

De cultuurhistorische waarde van de woningen in de Zaanstreek is nog nooit zo belangrijk geweest als de afgelopen tijd. Dus moet er zorgvuldig worden afgewogen of er gesloopt wordt of dat dat wellicht helemaal niet nodig is. Juist daarom zijn de bijeenkomsten van het Zaans Architectuurplatform Babel en de vereniging Zaans Erfgoed zo belangrijk.

Wanneer besloten wordt dat een straat of soms een hele wijk opgeknapt moet worden, zorgt dat vaak voor heel wat spanning in die betreffende buurt. ,,Dat kan zelfs tot een fikse opstand van de bewoners leiden’’, vertelt Co Vrouwe, bestuurslid van het Zaans Architectuurplatform Babel. ,,Neem bijvoorbeeld recent het Blok in Krommenie. Woningcorporaties krijgen daar steeds weer mee te maken en hun zorg daarover kwam ons ter ore. Nu is gemeente Zaanstad daar momenteel ook druk doende mee. Voor de zomer heeft het College van B & W de nota Cultuurhistorische inventarisatie en waardering sociale woningbouwwijken 1900-1945 uitgebracht. Het blijkt steeds weer een dilemma of een karakteristiek complex moet worden behouden of toch moet worden gesloopt.’’

Meer nieuws uit Zaanstreek