Premium

Haarlemmermeer draait op voor 13,5 miljoen bij failliet van project PrimA4a

Haarlemmermeer draait op voor 13,5 miljoen bij failliet van project PrimA4a
Van sanering van oude kassen is niets terecht gekomen.
Hoofddorp

Er is volgens de gemeente ’een reële kans’ dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Haarlemmermeer aanspreekt op een bankgarantie die is afgegeven voor Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN). Het gaat om 13,5 miljoen euro.

SGN zit in acute geldproblemen. In antwoord op vragen van GroenLinks zeggen B en W van Haarlemmermeer dat er alles aan wordt gedaan om een faillissement te voorkomen. GroenLinks wijst er op dat B en W in antwoord op raadsvragen in 2017 nog stelde dat er geen problemen waren bij SGN. De partij wil weten wat er in de tussentijd is veranderd.

B en W: „In 2017 was het perspectief van SGN nog positiever. Met de inzichten van nu, nu SGN nog dit jaar liquiditeitsproblemen voorziet en daar (nog) geen oplossing voor is, waardoor het continuïteitsperspectief van SGN onzeker is, menen wij dat er een reële kans is dat de BNG ons op enig moment aanspreekt op de garantie.” Haarlemmermeer draait in dat geval op voor 13,5 miljoen.

Slechtste scenario

SGN heeft bezittingen in de vorm van grond. Die is minder waard dan 13,5 miljoen. Bij een faillissement is die grond niet automatisch voor Haarlemmermeer. „In het geval dat we worden geconfronteerd met het slechtste scenario, een faillissement, gaan er andere krachten spelen waardoor onze zekerheidsrechten mogelijk minder opbrengen. Denk aan de opstelling van een curator, juridische discussies, of lagere opbrengsten van gronden bij gedwongen verkoop”, stellen B en W.

„Daarnaast kan ook de mogelijke aanwezigheid van bommen in de verhypothekeerde gronden nog lagere opbrengsten van de gronden tot gevolg hebben. Deze factoren zijn niet allemaal te overzien , waardoor het nu niet exact aan te geven is welk financieel risico wij lopen.” De aanwezigheid van bommen is een reële optie. Voor de bouw van kassen voor tomatenkweker Schenkeveld in Rijsenhout werden er tientallen gevonden, die allemaal moesten worden verwijderd. SGN bezit grond tussen Burgerveen, Rijsenhout en de A4. Daar zou het bedrijf het glastuinbouwproject Primavira realiseren: grond verkopen aan bedrijven die er grote nieuwe kassencomplexen neerzetten en met de opbrengst de oude glastuinbouw in met name Rijsenhout saneren. Dat is niet gelukt. Alleen Schenkeveld in Rijsenhout en Looije in Burgerveen kwamen naar Primavira.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen