Geldboete geëist tegen veehouder uit Wervershoof na verwaarlozen koeien

Anke Sprankel
Wervershoof

De advocaat-generaal heeft in hoger beroep zes mille geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen een melkveebedrijf uit Wervershoof. Het bedrijf werd vorig jaar door de rechtbank Haarlem veroordeeld tot het voorwaardelijk stilleggen van de onderneming van drie maanden.

De veehouder zou zijn kalveren en runderen in mei 2018 slecht hebben verzorgd. Het bedrijf werd vorig jaar door de NVWA, de overheidsinstantie die controleert of bedrijven zich aan de regels van het dierenwelzijn houden, op de vingers getikt. Tijdens een controle werd geconstateerd dat de stallen waar de runderen stonden te drassig en vuil waren en er te veel mest op de grond lag, dat de kalveren onvoldoende toegang hadden tot water, dat er enkele kreupele runderen onvoldoende verzorgd werden en dat de behuizing van de jonge dieren gevaarlijk was.

De eigenaar van het bedrijf tekende hoger beroep aan. Hij zei maandag op zitting dat hij zich kon vinden in de kritiek die de NVWA had geuit op de slechte bedrijfsvoering ten aanzien van het onderhoud van de stallen en de behuizing van de jonge runderen. Daarvoor had hij ook maatregelen getroffen door een andere bedrijfsleider aan te stelen.

Hij kon zich echter niet vinden in de veroordeling dat hij zijn kalveren van water had onthouden en de kreupele runderen had verwaarloosd. ,,Onze runderen stonden onder controle bij een dierenarts en onze kalveren hadden de hele dag toegang tot water.”

Dierenarts

Volgens de man waren er dierenartsrekeningen en stonden de emmers water in de stallen bij de kalveren. Alleen, van de rekeningen viel niet af te lezen dat het om de verzorging van de kreupele runderen ging en op het moment van de inspectie, was er geen water voor de kalveren. Dit laatste kwam volgens de directeur omdat de kalveren anderhalf uur na het drinken van melk geen water mogen hebben omdat ze anders ziek worden. Een protocol dat niet bij de NVWA bekend is en dat ook tegen de richtlijn van de wet ingaat. De wet stelt dat kalveren te allen tijden de beschikking over water moeten hebben.

Sinds vorig jaar zijn er allerlei maatregelen op het melkveebedrijf in Wervershoof getroffen. Onlangs is het bedrijf opnieuw gecontroleerd. Het voldoet het nu wel aan alle voorwaarden. Een positief punt dat de advocaat-generaal in haar eis liet meewegen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen