Premium

Het Enkhuizer Alternatief blijft lans breken voor parkeergarage van twee lagen: ’Ossenmarkt is goed alternatief’

Het Enkhuizer Alternatief blijft lans breken voor parkeergarage van twee lagen: ’Ossenmarkt is goed alternatief’
HEA-leden André Balk (l) en Freek Jans op het bestaande NS-parkeerterrein.
© Foto Holland Media Combinatie
Enkhuizen

Hoewel de suggestie al een paar keer is verworpen door andere fracties in de gemeenteraad, gooit Het Enkhuizer Alternatief (HEA) niet zomaar de handdoek in de ring. De lokale partij blijft pleiten voor een dubbellaagse parkeergarage op het NS-parkeerterrein aan de Ossenmarkt. ,,We hopen oprecht dat de andere partijen daar nu op een constructieve wijze naar willen kijken.’’

Aldus de kersverse fractievoorzitter Freek Jans en het nog te benoemen nieuwe raadscommissielid André Balk. Nu de gemeenteraad - voorlopig eerst nog informeel - praat over de actualisatie van het Verkeersplan 2017-2025 hebben zij hun oorspronkelijke parkeerplan weer uit de la gehaald en aangepast. ,,Want voor een actualisatie van het verkeersplan moet je eerst het parkeren goed regelen. Dan weet je ook beter waar de verkeersstromen precies heengaan’’, meent Jans.

In november 2017 besloot de gemeenteraad al tot de aanleg van een parkeerterrein van 220 plaatsen op de Flevolaan. Dit besluit is echter nog altijd niet uitgevoerd. ,,Dat laat om diverse redenen op zich wachten’’, aldus Jans. ,,Zo wordt het terrein nu nog door de gemeente verhuurd aan Renolit. Als je daar een openbaar parkeerterrein aanlegt, mis je de huurpenningen terwijl het personeel van de bedrijven op dat industrieterrein daar gewoon blijft parkeren.’’

HEA vraagt zich dan ook af of deze optie nog wel reëel is. ,,Het is ook geen aantrekkelijke plek voor bezoekers om hun auto te parkeren. De Ossenmarkt is daarentegen een goed alternatief.’’ Het zou dan gaan om een parkeergarage van 520 plekken. ,,Daarmee komen we ook tegemoet aan de parkeerbehoefte van het Zuiderzeemuseum en met goede bewegwijzering heb je veel minder toeristisch- en zoekverkeer in de binnenstad. Daarnaast zou je het kunnen combineren met een bewaakte fietsenstalling.’’

Veranderen

Wat nog goed onderzocht zou moeten worden is of Enkhuizen meer gebaat is bij een permanente (al dan niet verdiept aangelegde) of een semi-permanente faciliteit. ,,Het autogebruik is aan het veranderen, steeds meer mensen kiezen bijvoorbeeld voor een deelauto. Bij een semi-permanente faciliteit, zoals in Purmerend en Zaandam, kun je na verloop van tijd een laag verwijderen. Kwestie van de juiste afschrijvingstermijn, maar leasen zou ook een mogelijkheid kunnen zijn.’’

Een andere kwestie is het beheer. ,,De inning van het parkeergeld en de handhaving is veel werk. Maar veel is digitaal te regelen en de gemeente kan er ook voor kiezen om dit uit te besteden.’’

HEA realiseert zich dat er ook bepaalde nadelen aan de parkeergarage kleven. ,,Er is natuurlijk kans op bezwaren uit de omgeving, vooral van bewoners van de Parklaan. En de aanleg zal een flinke investering vergen. Daar staat tegenover dat de huidige rentestand aantrekkelijk is en dat het Zuiderzeemuseum eerder heeft aangegeven een structurele financiële bijdrage te willen leveren aan een parkeeroplossing. Ook mikken we op subsidies en op inkomsten uit energieopwekking via de vloer of zonnepanelen op het dak.’’

Jans en Balk benadrukken dat ze graag met de andere fracties in gesprek willen over hun voorstel. ,,We zien suggesties en opmerkingen graag tegemoet. Wij bieden de soep aan, maar we willen hem graag samen op smaak maken.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen