Premium

Gastschrijver Ton van der Scheer: ’Tata Steel is cruciaal voor energietransitie’

Gastschrijver Ton van der Scheer: ’Tata Steel is cruciaal voor energietransitie’
IJmuiden - Ton van der Scheer, vzt van de Ondernemersvereniging

Tata Steel speelt een grote rol in de energietransitie. Het behalen van de klimaatdoelstellingen vereist een knap staaltje innovatief denken. Juist de kracht van innovatieprocessen zullen de maakindustrie in de IJmond een prachtige impuls geven.

We staan met z’n allen voor een grote opgave. Willen we onze wereld leefbaar houden, moeten we als samenleving in 2050 alle CO2-uitstoot tot nul hebben teruggebracht. Waarbij we in 2030 reeds op een CO2-reductie van 50 procent moeten zitten.

Met het oog op de noodzakelijke energietransitie, is Tata Steel hard bezig om de kern van het staalproductieproces compleet te veranderen. Halverwege de 21e eeuw worden er als ’brandstof’ geen vervuilende kolen meer gebruikt, maar wordt staal geproduceerd met schone waterstof al energiebron. Dat is geen sinecure, aangezien voor de productie van waterstof gigantische hoeveelheden groen opgewekte stroom nodig zijn. Met de grote windmolenparken die voor de IJmuidense Tata-kust komen, gaat die essentiële stroomvoorziening er komen. Maar dat vergt tijd, waardoor er in 2030 nog niet voldoende waterstof voor handen zal zijn voor het nieuwe, schone productieproces.

Daarom is Tata Steel voor de 2030-klimaatdoelstelling hard bezig met andere CO2-reducerende oplossingen. Zo blijkt uit het recent gepubliceerde Athos-rapport dat er in het Noordzeekanaalgebied prima mogelijkheden zijn om een CO2-infrastructuur aan te leggen. Zo kan tijdens het staalproductieproces CO2 worden afgevangen, waarna deze via een buizensysteem wordt getransporteerd naar lege aardgasvelden in de Noordzee en daar wordt opgeslagen. Tevens kan CO2 worden getransporteerd naar andere bedrijfstakken. Zo heeft de tuinbouw juist CO2 nodig om hun gewassen sneller te laten groeien. Dus minder CO2 in de lucht en de tuinbouw gebruikt het in haar productieproces; een mooie win-win-situatie.

De rekencijfers zijn zeer bemoedigend, want het Noordzeekanaalgebied heeft hiermee het potentieel om in 2030 jaarlijks tot 7,5 megaton aan CO2-uitstoot te reduceren. Als je bedenkt dat de totale Nederlandse industrie haar CO2-uitstoot op dat moment met 14,3 megaton moet hebben teruggebracht, weet je dat de mogelijkheden van Athos significant bijdragen aan deze te behalen doelstelling.

De nieuwe energie heeft een vooruitstrevende denkwijze nodig. Juist de IJmond heeft de perfecte voedingsbodem voor innovaties en high-tech personeel, die werkzaam zullen zijn voor nieuwe energie. Wind op zee, zonne-energie en geothermie (aardwarmte) brengen ons een nieuw type werkgelegenheid. Oók voor de maakindustrie die in de IJmond floreert. Tata Steel maakt hier, als grootste werkgever van Noord-Holland, een essentieel onderdeel vanuit.

Tata Steel is nu weliswaar één van de grootste CO2-uitstoters van Nederland, maar werkt dus duidelijk aan een nieuwe, groene tijd met vermindering van CO2 (Hisarna), hergebruik van CO2 en opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee. Daar zit een volledig nieuwe duurzame economische ontwikkeling aan vast.

Laten we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor een groen, welvarend en leefbaar Noorzeekanaalgebied voor de volgende generaties. Tata Steel zit al 101 jaar in Noord-Holland. De luchtkwaliteit is de afgelopen tientallen jaren aanzienlijk verbeterd. Het kan nóg beter met de transitie naar CO2-neutraal staal. Laten we van de kracht van transitie uitgaan om zo een sterke, innovatieve en leefbare maakindustrieregio te behouden.

Ton van der Scheer

Ton van der Scheer is voorzitter van de ondernemersvereniging OV IJmond. Deze vertegenwoordigt 500 ondernemingen in de regio rond Tata Steel.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen