Omgevingsvisie: 475 inwoners van Soest en Soesterberg geven mening over toekomst van hun dorpen

Bezoekers bij de camper toen die bij de Plus in Soesterberg stond.
© Gemeente Soest
Soest

De gemeente Soest heeft de afgelopen weken druk bezoek gehad bij de camper waarmee zij meningen van inwoners heeft opgehaald over wat zij belangrijk vinden in Soest en Soesterberg.

Er kwamen 475 inwoners op de verschillende standplaatsen in beide kernen naar de camper. Voor wie het niet heeft meegekregen: het ging om de camper die Soest inzette voor de opstelling van de ’Omgevingsvisie’. ’s Ochtends vroeg op regenachtige parkeerplaatsen bij winkelcentra of op een door een herfstzonnetje beschenen pleintje, zette de bemanning van de camper vrolijke vlaggen en statafels buiten, spraken met passanten of stapten zelf af op de mensen die langs kwamen. Inwoners werd gevraagd naar hun mening over of visie op de toekomst van Soest(erberg).

„Het doel was om 400 Soester(berger)s te spreken, dus dat hebben we ruimschoots gehaald. Daar zijn we erg blij mee. Je kunt dus stellen dat inwoners hier graag aan mee willen werken”, zegt een woordvoerster van de gemeente.

Het onderzoeks- en adviesbureau Opiniepijlers heeft in de wijken de interviews gedaan. De opzettelijke spelfout is een knipoog naar de functie van het bureau: door mensen naar hun menig te vragen over nieuwe ontwikkelingen kan de politiek het draagvlak van haar voorgenomen beleid vergroten. Al doende creëert zij daarmee pijlers (steunpilaren) onder het nieuwe beleid. Het bureau is nu bezig met het verwerken van de interviews.

Zodra de resultaten van de interviews bekend zijn worden die gepubliceerd op een website die te vinden is door te googlen op ’omgevingsvisie soest en soesterberg’. Het vervolg bestaat uit gesprekken met buurgemeenten, waterschap, verenigingen, stichtingen en belangengroepen. Deze gesprekken gaan over in totaal 25 verschillende thema’s zoals duurzaamheid, sport, gezondheidszorg en natuur.

In december is de ’ophaalfase’ afgerond. De resultaten worden in januari 2020 aan het gemeentebestuur gepresenteerd. In februari gaat het bestuur met de ideeën scenario’s opstellen. In mei komt er een openbare gebiedsconferentie.

Meer nieuws uit Gooi

Video uitgelicht