Premium

Rijden ze in jouw straat te snel? Klagen helpt volgens de politie wél!

Rijden ze in jouw straat te snel? Klagen helpt volgens de politie wél!
Met de lasergun bij de Mienakker in Hoogwoud. Een Volvo haalde hier 123 km per uur, waar 60 het maximum is.
© Foto HMC / Eric Molenaar
Hoorn

Het aantal wegen waar de politie snelheidscontroles uitvoert is beperkt, maar mensen die zich zorgen maken over snel rijden in hun straat kunnen wel enige invloed hebben. De verkeersadviseurs die bepalen aan welke wegen de politie voorrang geeft, kijken hierbij namelijk niet alleen naar de ongevalscijfers, maar ook naar de meldingen die van burgers binnenkomen.

Dat zeggen woordvoerders van het Team Verkeer van de politie-eenheid Noord-Holland in een interview naar aanleiding van het snelheidsmeetproject van deze krant.

Meldingen van burgers worden centraal geregistreerd door Veilig Verkeer Nederland. Onveilige verkeerssituaties kunnen worden doorgegeven via www.participatiepunt.vvn.nl. Deze meldingen kunnen ook worden ingezien door gemeenten en wegbeheerders. VVN ondersteunt ook bewoners die zelf actie willen ondernemen om de verkeersveiligheid in hun buurt te verbeteren.

Waar staan ze vaak?

Aan de hand van aanwijzingen van de verkeersadviseurs worden de prioriteiten bepaald. Het Team Verkeer houdt op wegen met de hoogste prioriteit wekelijks snelheidscontroles, met radarwagens, maar ook met onopvallende wagens en motoren. In West-Friesland staan op dit moment de Willemsweg en de N506 (Provincialeweg) in Hoorn, de Dorpsstraat in Zwaag en de Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost op die lijst. Wegen met ’prioriteit 2’, waar eenmaal per twee weken wordt gemeten, zijn de Oosteinderweg in Wognum, Stedebroecweg in Grootebroek en Keern-Noord in Hoorn. Iets lager op de lijst, maar ook nadrukkelijk in beeld, zijn de AC de Graafweg (tussen Opmeer en Verlaat), de N506 nabij Venhuizen en Bovenkarspel, de Simon Koopmanstraat in Wervershoof, Pade in Opmeer en Berkhouterweg in Hoorn.

Op internet (www.bit.ly/snelheidsmetingen) is een interactieve kaart samengesteld met in beeld, op basis van gegevens van Flitsmeister, de controles die de politie in 2019 hield, alsmede de laserguncontroles die de redactie uitvoerde.

Op de vraag naar de aantallen bekeurde weggebruikers, de gemeten snelheden en de plekken waar dat gebeurde in 2019 kan de politie geen antwoord geven, omdat die getallen niet als totalen worden geregistreerd. De ene keer is het een radarwagen die snelheidsovertredingen vastlegt, de andere keer een agent in een surveillanceauto, een surveillant met een lasergun of een meting die deel uitmaakte van een bredere verkeerscontrole. Wel is duidelijk dat in gebieden waar 30 en 60 kilometer de limiet is, niet structureel wordt gecontroleerd. Agent Van der Vegt van Team Verkeer legt uit dat het openbaar ministerie (OM) al in 1999 heeft aangegeven dat hier niet standaard wordt gehandhaafd, omdat die wegen zodanig moeten zijn ingericht dat hard rijden zo goed als onmogelijk is. ,,Dat betekent niet dat die zones een vrijplaats zijn, want als een agent op een onopvallende motor daar wordt ingehaald zal hij die weggebruiker volgen en op basis van de geijkte snelheidsmeter alsnog een bon uitschrijven.’’

Een enkele keer maakt het OM een uitzondering. Bij voorbeeld langs de Westerduinweg in Schoorl, waar camping De Lepelaar ligt. In voorjaar en zomer mag daar op snelheid worden gecontroleerd, dit vanwege het gevaar van tussen geparkeerde auto’s overstekende kinderen.

Wegbeheerder

De politie weet dat veel 30 km zones zodanig zijn ingericht dat snelheden van 50, 60 kilometer zonder probleem haalbaar zijn. ,,Het enige dat wij kunnen adviseren is, verenig je richting wegbeheerder, want die heeft dan zijn zaken niet op orde.’’

In principe controleert de politie op wegen waar het grootste gevaar voor ongelukken is, ook met onopvallende wagens en motoren. ,,Weggebruikers moeten continu het gevoel hebben dat de kans bestaat dat ze een bekeuring krijgen.’’ Voor de verdubbelde Westfrisiaweg, waar bij voorbeeld op het traject van Avenhorn tot de A7 80 km/u het maximum is, wordt geen uitzondering gemaakt. ,,Daar pakken we regelmatig verkeershufters, waarbij niet zelden een rijbewijs wordt ingevorderd.’’

De ervaring is dat weggebruikers die na controle met een lasergun staande worden gehouden vaak schrikken als ze horen hoe hard ze reden. Van der Vegt: ,,Vergis je niet... Rijd je 50 km per uur dan sta je inclusief schrikseconde en remweg na 25 meter stil. Rijd je 60 dan is daar 34 meter voor nodig, en bij 70 is het 42 meter. Mensen beseffen dat niet.’’

Zie ook Snelheden van dik 100 km per uur in 30-km-zone Lambertschaag: ’Gemeente staat plegen misdrijven toe’ [video]

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen