Premium

Analyse Uitgeest: Veel moties en discussie over een open zenuw

Analyse Uitgeest: Veel moties en discussie over een open zenuw
Het gemeentehuis van het zelfstandige Uitgeest.
© PR
Uitgeest

Meer moties en amendementen (in totaal 18) dan raadsleden (15) stonden donderdagavond in Uitgeest garant voor een begrotingsvergadering tot in de nachtelijke uren.

Het jaarlijkse ritueel stond van meet af aan onder grote spanning door de onheilspellende geluiden die het college van B en W begin oktober tijdens de presentatie van de begroting de wereld in had geholpen. Een verhoging van de onroerendezaakbelastig met 13,6 procent (inclusief inflatiecorrectie), bouwleges die maar liefst 123 procent zouden stijgen en dan ook nog een forse verhoging van de toeristenbelasting.

Wellicht toch wat geschrokken van deze wel heel draconische bezuinigingsoperatie was het voorstel dat donderdagavond uiteindelijk aan de gemeenteraad werd voorgelegd beduidend milder. Vooral dankzij een meevaller van maar liefst 250.000 euro die voor met name de oppositie als een duiveltje-uit-een-doosje kwam. In navolging van andere gemeenten wil Uitgeest precariorechten gaan heffen op leidingen en kabels in de grond. Mocht dat lukken, dan ziet de financiële positie er ineens een stuk rooskleuriger uit.

Maar inmiddels was de moties- en amendentenmachine al op volle kracht gaan draaien. En werden deze uiteraard ook bijna allemaal ingediend. Met name over de ozb, waarin politieke eenpitter Bert Weijers (Uitgeest Lokaal) het verst ging: 7,3 procent inclusief inflatiecorrectie was volgens hem genoeg. Zoals verwacht werd dit voorstel met ruime meerderheid verworpen evenals de andere vier voorstellen van Uitgeest Lokaal.

Ook voor de moties en amendementen van de VVD gingen lang niet alle handen op elkaar. Zo deed de VVD nog een poging om de ontwikkeling van twee nieuwe schoolgebouwen te stoppen en terug te keren naar het oude plan: één integraal kindcentrum op de ijsbaan. ,,Het wordt nu toch in de plannen ook een soort park met een kleine ijsbaan’’, aldus fractievoorzitter Mike Zuurbier.

Een kansloze missie, maar voor zijn plan om een soort fonds te starten waarmee inkomsten van leges over meerdere jaren worden gespreid, was wel sympathie. Vooral omdat daardoor grote stijgingen kunnen worden voorkomen. Het college gaat onderzoeken of dat kan. Ook was er enthousiasme voor het amendement van D66 en PU om de bezuiniging op de mantelzorg te schrappen. Het college trok het voorstel in.

Verbazing was er vooral dat het college positief reageerde op een motie van PU en PvdA om nut en noodzaak van alle gezamenlijke regelingen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden (BUCH) eens op een rijtje te zetten. Juist omdat het college zo hecht aan de voordelen van gemeentelijke samenwerking. Raadslid Guus Krom (UVP) had tijdens haar algemene beschouwing al een voorzetje gegeven door zich hardop af te vragen of de huidige samenwerkingsverbanden wel voldoen. Moeten er geen nieuwe strategische keuzes worden gemaakt?

B en W zullen wel even nodig hebben om daar stevig op te studeren. De zelfstandigheid van het dorp is voor velen een open zenuw. En een fusie met een buurgemeente openlijk bespreken staat gelijk aan politieke zelfmoord.

Ies van Rij

Meer nieuws uit Kennemerland