Schoolgebouw Mavo aan Zee in Den Helder ’prima geschikt als ’short stay’ woongebouw’

Den Helder

Het huidige schoolgebouw van Mavo aan Zee zou een prima locatie zijn voor een ’short stay’ woongebouw.

Bedoeld om onder ander docenten en studenten tijdelijk onderdak te bieden. Dat schrijft PvdA-fractievoorzitter Pieter Blank in een motie die deze week door de gemeenteraad is aangenomen.

De schoolleiding van Scholen aan Zee heeft al eerder aangegeven redelijk ruim in haar jasje te zitten en dat er behoefte is de huidige locaties aan te passen waardoor de onderwijskwaliteit verbetert. Mogelijk dat er op termijn zelfs een schoolgebouw kan worden afgestoten. Ook wordt er gewerkt aan het inrichten van leerlingenlounges waar leerlingen zelfstandig of met ondersteuning kunnen werken. Daarnaast willen de drie scholen de gemeenschappelijke identiteit en uitstraling versterken. Het nu nog redelijk besloten karakter van de schoolgebouwen, beschut achter brede groenstroken, kan daarvoor aangepast worden.

Pieter Blank vraagt burgemeester en wethouders in zijn motie om werk te maken van een plan voor ’een grootschalige herinrichting’ van het gebied. Temeer omdat het voormalige stadhuis binnenkort vrij komt en het voormalige belastingkantoor aan de Bijlweg ook al geruime tijd leeg staat. Mocht er een schoolgebouw worden afgestoten, dan ziet Blank in het Mavogebouw mogelijkheden voor ’short stay’. Voor docenten die zich, bijvoorbeeld door hun gezinssituatie, niet definitief in Den Helder of de regio willen vestigen, zou dat een extra prikkel kunnen zijn om wel in Den Helder te gaan werken.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons