Onderzoek naar dorps- en wijkraden Haarlemmermeer

Hoofddorp

De onafhankelijke rekenkamer van Haarlemmermeer doet onderzoek naar de samenwerking tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden.

Er wordt naar twee vormen van samenwerking gekeken. Tussen de dorps- en wijkraden met de gemeenteraad aan de ene kant en de ambtenaren en wethouders aan de andere kant.

Haarlemmermeer telt 31 woonkernen waarvan de meesten een dorpsraad, wijkraad of buurtvereniging hebben. In de dorpen en wijken wordt zeer verschillend gedacht over de samenwerking met ambtenaren, maar ook met raadsleden. Kritische kanttekeningen worden op beide niveaus vaak niet gehoord of er wordt niets mee gedaan. Dat bleek deze week nog toen een Badhoevedorper de gemeenteraad vertelde dat de gebiedsmanager in zijn dorp best wil maar niks voor elkaar krijgt.

De rekenkamer stelt dat vooral de inwoners weten wat er leeft en speelt in hun buurt. ,,Zij kunnen meedenken en -werken aan het leefbaar houden en verbeteren van hun dorp, kern of wijk.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen