Premium

Toeristenbelasting Texel gaat omhoog, budget van VVV gered

Den Burg

Texel verhoogt de toeristenbelasting toch naar 2,25 euro voor alle soorten accommodaties.

Ook vervalt het maximumaantal nachten waarover toeristenbelasting wordt geheven.

In de begrotingsraad waren alle fracties, met uitzondering van Texel 2010, voor het amendement van PvdA en D66 om de toeristenbelasting te verhogen om zo geld vrij te maken om een aantal bezuinigingen teniet te doen. De VVV kan opgelucht ademhalen: de raad was unaniem tegen het collegevoorstel om de gemeentelijke bijdrage te halveren tot een jaarlijks bedrag van 122.000 euro. De raad wil ook niet bezuinigen op het opruimen van de dorpsmeierblissen door de gemeente. Het contract met toeristisch investeringsfonds Stift wordt verlengd, zonder dat het toegekende bedrag wordt vastgezet op een lager niveau. Er wordt ook niet bezuinigd op de welkomstbijeenkomsten voor nieuwe inwoners en er komen watertappunten in alle dorpen.

Veel andere bezuinigingsvoorstellen werden wel aangenomen. Zo verdwijnt het sportinvesteringsfonds, waar nauwelijks aanvragen voor binnenkomen, en worden veel werkzaamheden een jaar later uitgevoerd. Dat geldt onder meer voor de aanpassingen aan parkeerterrein Vogelenzang, de herinrichting van de Trompstraat en het energieneutraal maken van de gemeentelijke organisatie. Veel belastingen, waaronder de OZB, gaan 1,4 procent omhoog.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen