Vertraging bij plannen voor ’goudkust’ van Sint Pancras

Vertraging bij plannen voor ’goudkust’ van Sint Pancras
Een perceel langs de Gedempte Veert is onlangs verkocht.
© Foto JJFoto.nl / Jan Jong
Sint Pancras

Het moet, in de woorden van een vroegere wethouder, ’de goudkust van het dorp’ worden. Voorlopig echter heeft het project Westrand Sint Pancras zoveel vertraging opgelopen dat het college van Langedijk een nieuw voorbereidingsbesluit nodig vindt.

Langs de Gedempte Veert, tegenover de snel uitdijende Alkmaarse nieuwbouwwijk Vroonermeer-Noord, moet te zijner tijd een nieuw woongebied verrijzen. De gemeente zit daarvoor om de tafel met de Coöperatie Gedempte Veert, een collectief van ruim dertig grondeigenaren. Het lange strook grond bij de Vroonerplas moet opnieuw worden ingericht en plaats gaan bieden aan tientallen meest kloeke huizen. In totaal gaat het om 91 kavels.

De coöperatie noemt op z’n website de huidige situatie aan de westrand van het dorp ’een typische achterkantensituatie’. Dit ’anonieme agrarische beeld van het huidige landschap’ mag wat de verenigde grondeigenaren betreft straks worden omgetoverd in ’een mooie en exclusieve voorkant van Sint Pancras’. Het college van Langedijk heeft vanaf het begin van de planvorming aangegeven uiterst welwillend te staan tegenover deze voornemens.

Bestemmingsplan

Ook de gemeenteraad van Langedijk kan zich vinden in de voornemens. De raad nam daarom begin vorig jaar een voorbereidingsbesluit voor dit gebied. Dat loopt op 3 januari 2020 af. ’De voortgang binnen het project heeft vertraging opgelopen waardoor er nog geen bestemmingsplan in procedure kan worden gebracht’, aldus het college in een collegevoorstel.

Als redenen voor de opgelopen vertraging worden genoemd dat de onderhandelingen met de coöperatie meer tijd in beslag nemen dan op voorhand was voorzien. Ook het inrichtingsplan openbare ruimte vraagt om meer tijd.

Bescherming

Omdat na een jaar de bescherming van een dergelijk voorbereidingsbesluit weer vervalt, vindt het college het zinvol om voor het gebied wederom zo’n besluit te nemen. Dit om, zoals dat dan officieel heet, ’ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor het genoemde plangebied tegen te gaan’.

Enkele voorbereidende onderzoeken - rond archeologie, flora en fauna en verkeer -zijn inmiddels al wel achter de rug. Het college denkt dat halverwege 2021 het bestemmingsplan onherroepelijk kan zijn, ’waardoor woningbouw langs de Gedempte Veert planologisch mogelijk wordt gemaakt’.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen